Edukacja Dorosłych
Seniorzy z kamerą
W Stowarzyszeniu Pracownia Filmowa „Cotopaxi” seniorzy uczą się obsługiwać kamerę, sami piszą scenariusze, nagrywają swoje filmy. Aby działać skuteczniej, pracownicy stowarzyszenia uczyli się nowych innowacyjnych technik audiowizualnych na zagranicznych kursach.
Tytuł projektu:
Mobilność kadry eduakacji audiowizualnej
Akcja:
Akcja 1. Mobilność edukacyjna
Data realizacji:
1 czerwca 2015 – 31 maja 2016
Miejsce:
Warszawa

Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi” zajmuje się edukacją audiowizualną i nowymi technologiami. Jako pierwsza organizacja w Polsce wykorzystuje metodę wideo uczestniczącego (participatory video) w pracy z osobami dorosłymi, przede wszystkim z seniorami. W trakcie warsztatów poznają oni zasady realizacji filmów i tworzą własne wypowiedzi, decydując o tematyce oraz formie filmu. Instruktorzy pełnią rolę doradczą i wspierającą. W technice wideo uczestniczącego film jest narzędziem, nie celem – praca nad nim to przede wszystkim możliwość wymiany poglądów, dzielenia się doświadczeniem i przygotowywania własnych, zindywidualizowanych wypowiedzi. Duże znaczenie ma udział w warsztatach grup defaworyzowanych (np. seniorów, osób o niskich kompetencjach), które otrzymują przestrzeń do dyskusji i możliwość samodzielnego ukazania swoich problemów, aspiracji, wizji świata.
.
Dziedzina edukacji audiowizualnej nie jest jeszcze dobrze znana w Polsce, natomiast w krajach Europy Zachodniej jest znacznie bardziej rozwinięta i popularna. Dlatego też „Cotopaxi” zdecydowało się na realizację projektu Mobilność kadry edukacji audiowizualnej, którego najważniejszym celem jest doskonalenie osób pracujących w dziedzinie edukacji audiowizualnej dorosłych. W trakcie trwania projektu przewidziano aż dwadzieścia pięć wyjazdów pracowników i wolontariuszy “Cotopaxi” na zagraniczne kursy i szkolenia. Ich tematyka była bardzo zróżnicowana – od podstaw tworzenia wideo uczestniczącego aż po specjalistyczne kursy wykorzystania narzędzi multimedialnych.
.
W Wielkiej Brytanii dziesięciu pracowników “Cotopaxi” uczestniczyło w kursie poświęconym technice wideo uczestniczącego (participatory video). Uczyli się pracy z kamerą, tworzenia storyboardu (serii obrazów stanowiących dla reżysera wskazówki do filmowania), nowych metod ćwiczenia z uczestnikami. Inny kurs, zorganizowany w Danii, został poświęcony technice narracji cyfrowej (digital storytelling). Jego uczestnicy uczyli się tworzyć indywidualne narracje, ilustrowane materiałami wizualnymi i dźwiękiem. Pozostałe kursy w projekcie dotyczyły m.in. nauki montażu filmowego czy pracy z grupą w trakcie warsztatów filmowych. Wolontariusze stowarzyszenia wzięli także udział w kursie wprowadzającym, w trakcie którego uczyli się podstaw pracy z filmem i wykorzystania urządzeń cyfrowych.
.
Technika narracji cyfrowej została, po powrocie ze szkolenia, zaprezentowana grupie osób dorosłych, które na co dzień współpracują z “Cotopaxi”. Bardzo przypadła im ona do gustu. Już zrodził się plan zajęć, które pozwoliłyby seniorom na wykorzystanie tej techniki przy realizacji indywidualnych przedsięwzięć. – Możliwość indywidualnej pracy nad projektem to dla mnie duża zaleta. Po skończonej pracy mogę powiedzieć, że to jest moje, jestem wyłącznym autorem – mówi pani Joanna, uczestniczka spotkania. – Chętnie skorzystam z możliwości pracy nową techniką.

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA