Szkolnictwo Wyższe
Przedsiębiorcza symulacja na uczelni
Młodzi ludzie często nazywani są cyfrowymi tubylcami ze względu na wykorzystanie komputerów na co dzień: w pracy, do nauki i dla rozrywki. Jak zaciekawić ich zajęciami akademickimi? Zadbał o to Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP), realizując projekt GAMES.
Tytuł projektu:
Virtual Game Method in Higher Education
Akcja:
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne
Data realizacji:
1 listopada 2014 – 31 października 2016
Miejsce:
Poznań

Głównym celem inicjatywy GAMES było opracowanie innowacyjnej metody dydaktycznej – czyli wirtualnej gry strategicznej służącej edukacji ekonomicznej, oraz wdrożenie jej w ramach zajęć edukacyjnych na uczelniach należących do konsorcjum. Oprócz poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w projekcie uczestniczą uczelnie z Hiszpanii, Estonii i Finlandii.
.
Uniwersytet Ekonomiczny już wcześniej korzystał z opracowanej przez siebie wirtualnej gry strategicznej – była wykorzystywana na zajęciach z przedsiębiorczości na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. W projekcie GAMES istniejący już silnik gry został rozwinięty i ulepszony, opracowano również cztery nowe scenariusze gier, dopasowane do potrzeb studentów z różnych krajów, uwzględniające zarówno logikę firm produkcyjnych, jak i usługowych. W trakcie gry studenci wcielają się w rolę menedżera: prowadząc wirtualną firmę, opracowują jej strategię rozwoju, podejmują decyzje biznesowe, a następnie obserwują skutki swych działań, czyli wyniki prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Gra wirtualna stanowi możliwie najbliższą symulację rzeczywistości – dzięki temu studenci mogą wykorzystywać w praktyce zdobytą wczesnej wiedzę i ćwiczyć w praktyce zadania, z którymi będą się mierzyć w przyszłej pracy.
.
– Studenci mają uczyć się nie na podstawie mojej wiedzy, ale wykorzystując własną wiedzę, uczyć się nowych kompetencji. Wykorzystanie gier symulacyjnych rozwinie także kompetencje miękkie studentów, takie jak umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji czy zdolności analityczne. Co więcej, gry łączą naukę i zabawę, dzięki czemu studenci są bardziej zmotywowani do nauki – opowiada  prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, koordynator projektu.
.
W ramach projektu opracowano również materiały szkoleniowe dla nauczycieli akademickich oraz podręcznik dla wykładowców, dzięki czemu opracowane gry można w łatwy sposób wprowadzić podczas zajęć akademickich. Nauczyciele akademiccy wzięli także udział w szkoleniu, podczas którego nauczyli się w praktyce wykorzystywać wirtualne gry strategiczne w edukacji. Gra symulacyjna została już wdrożona w UEP jako obowiązkowy przedmiot dla jednej specjalizacji, jest też wykorzystywana podczas zajęć w uczelniach partnerskich.

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA