Szkolnictwo Wyższe
Promocja różnorodności
Projekt mobilności zrealizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to przykład promowania wartości tolerancji i wielokulturowości w środowiskach lokalnych. Uczelnia jest motorem zmian w instytucjach kultury oraz jednostkach samorządu terytorialnego.
Tytuł projektu:
Mobilność studentów i pracowników w Programie Erasmus+ Akcja 1 Szkolnictwo Wyższe
Akcja:
Akcja 1. Mobilność edukacyjna
Data realizacji:
1 czerwca 2016 – 30 września 2017
Miejsce:
Kielce

 

Projekt mobilności zrealizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowi wzorcowy przykład promowania wartości tolerancji i wielokulturowości w środowiskach lokalnych. Uczelnia jest motorem zmian w instytucjach kultury oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Cechą wyróżniającą inicjatywę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego spośród innych projektów mobilności realizowanych przez polskie uczelnie są szerokie i efektywne działania komunikacyjne i upowszechniające, które utrwalają pozytywny wizerunek programu Erasmus+ w społecznościach lokalnych.

Uczelnia ściśle współpracuje z urzędem miasta oraz lokalnymi instytucjami kultury, współorganizując szereg wydarzeń kulturalnych z udziałem zagranicznych studentów Erasmusa+. Należy podkreślić, że projekt kładzie duży nacisk na wejście w sferę szeroko pojmowanej kultury (m.in. udział studentów w Nocy muzeów, wystawienie sztuki teatralnej). Wart podkreślenia jest także indywidualny charakter poszczególnych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu oraz ich wyjątkowość, jak choćby w przypadku Bożonarodzeniowego kolędowania, podczas którego studenci w swoich narodowych językach śpiewali kolędy na kieleckim rynku. Uczelnia dba o to, by studenci przyjeżdżający w ramach programu wymiany byli otoczeni właściwą opieką. Ocena zadowolenia z otrzymanego ze strony uczelni przyjmującej wsparcia mentorskiego i administracyjnego przez studentów przyjeżdżających z kraju programu wyniosła 96 proc., a z krajów partnerskich 100 proc.

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA