Szkolnictwo Wyższe
Program Semestru Międzynarodowego dla uczelni wojskowych
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, podjęła się niełatwego zadania opracowania wspólnych modułów kształcenia dla studentów uczelni wojskowych.
Tytuł projektu:
Creating international semester regarding military education needs for future officers in Europe
Akcja:
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne
Data realizacji:
1 października 2015 – 31 października 2017
Miejsce:
Wrocław

Pomimo rosnącego znaczenia kwestii bezpieczeństwa w Europie i polityce Unii Europejskiej niewiele jest inicjatyw wspierających edukację i wymianę studentów uczelni wojskowych. Wrocławska Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki zrealizowała innowacyjny projekt, którego rezultaty pozwalają studentom na podjęcie ścieżki kształcenia w międzynarodowym środowisku i przygotowują do współdziałania w ramach europejskich komponentów wojskowych skonsolidowanych dla potrzeb bezpiecznej Europy. Opracowany program kształcenia uzyskał rekomendację Grupy Implementacyjnej Unii Europejskiej, co w znaczący sposób zwiększa możliwości wdrożenia go przez europejskie uczelnie wojskowe, również te spoza partnerstwa. Istotną wartością jest możliwość realizacji części programu w formie e-learningu, co zwiększa liczbę potencjalnych odbiorców, umożliwiając udział w programie osobom, które z różnych powodów nie mogą korzystać z wyjazdów semestralnych. Interaktywność, aplikowalność oraz modułowość, pozwalająca na dowolne wdrażanie poszczególnych elementów w ramach semestru, zwiększają atrakcyjność programu i zapewniają jego trwałość, przyczyniając się jednocześnie do niwelowania dysproporcji pomiędzy poziomami mobilności realizowanych w uczelniach cywilnych i w uczelniach wojskowych.

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA