Edukacja Szkolna
Nowa jakość uczenia się w edukacji specjalnej
„Udział w międzynarodowych szkoleniach pozwolił nauczycielom krakowskiej szkoły na stworzenie nowej jakości i stał się kluczem do sukcesu edukacyjnego w pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami intelektualnymi”.
Tytuł projektu:
Kreowanie nowej jakości edukacji specjalnej kluczem do sukcesu ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
Akcja:
Akcja 1. Mobilność edukacyjna
Data realizacji:
1 czerwca 2015 – 31 maja 2017
Miejsce:
Kraków

Celem tego, znakomicie zrealizowanego, przedsięwzięcia było zapoznanie się z niedawno wprowadzonym na Malcie systemem kształcenia w zakresie edukacji specjalnej. W projekcie wzięło udział ośmioro nauczycieli oligofrenopedagogików ze szkoły krakowskiej. Pedagodzy różnych etapów edukacyjnych dzięki uczestnictwu w zajęciach typu job shadowing podnieśli swoje kwalifikacje oraz umiejętności związane z pracą z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Niebagatelne znaczenie miało też rozwijanie kompetencji językowych uczestników mobilności.

Efektem projektu było zmodyfikowanie i wprowadzenie nowych metod pracy oraz zmiana aranżacji przestrzeni szkolnej. W placówce powstał Specjalistyczny punkt konsultacyjny, w którym uczniowie otrzymują przeszkolenie z zakresu prowadzenia małych firm. Dzięki udziałowi w programie Erasmus+ zwiększyło się znaczenie szkoły w lokalnym środowisku, a podjęte działania stały się impulsem do rozszerzania międzynarodowej współpracy. Należy podkreślić wysoką jakość podjętych przez beneficjenta działań monitorujących.

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA