Edukacja Szkolna
Nauka przekracza granice
O tym, że nauka nie zna granic przekonali się nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Żorach. Stało się to za sprawą kursów metodyczno-językowych zorganizowanych na Malcie i w Hiszpanii.
Tytuł projektu:
"Nauka bez granic"
Akcja:
Akcja 1. Mobilność edukacyjna
Data realizacji:
31 grudnia 2015 – 30 grudnia 2017
Miejsce:
Żory

O tym, że nauka nie zna granic przekonali się nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Żorach. Stało się to za sprawą kursów metodyczno-językowych zorganizowanych na Malcie i w Hiszpanii.

Celem projektu pt. Nauka bez granic skierowanego do nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej było podnoszenie umiejętności metodycznych kadry pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowych technologii w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W dwóch szkoleniach wzięło udział łącznie dziesięciu nauczycieli, którzy znacząco poszerzyli swoje umiejętności i kompetencje. Udział w kursach przyniósł zwiększone wykorzystanie narzędzi TIK podczas lekcji. Nauczyciele tworzą obecnie materiały edukacyjne, stosując takie narzędzia, jak Plickers, Quervision, Proprofs, Quizlet, Classtools czy Educaplay. Od momentu wdrożenia programu w placówce częściej sięga się po tablety w celach edukacyjnych, na szkolnej stronie internetowej publikowane są interaktywne ćwiczenia i materiały edukacyjne. Poprzez wprowadzenie nowych metod pracy z uczniami mającymi różne trudności lepiej wyrównywane są ich szanse edukacyjne. Realizacja przedsięwzięcia i zdobyte umiejętności stały się impulsem do rozpoczęcia realizacji inicjatyw w ramach programu eTwinning. Dzięki szerokiemu upowszechnianiu w lokalnym środowisku oraz poprzez organizację lekcji otwartych projekt ten stał się edukacyjną inspiracją dla innych nauczycieli i szkół.

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA