Młodzież
Młodzi przejmują stery
Jak wykorzystać metody gamingowe w projekcie, a jego efekty przenieść później na grunt samorządu terytorialnego, pokazano w Krakowie.
Tytuł projektu:
Solidarna Młodzież
Akcja:
Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk
Data realizacji:
1 września 2017 – 31 stycznia 2018
Miejsce:
Kraków

Zrealizowano przedsięwzięcie wpisujące się w założenia programu Erasmus+, w szczególności kreując postawy obywatelskie i solidarnościowe, integrując społeczeństwo na linii władza lokalna – młodzież. Na szczególne podkreślenie zasługuje włączenie młodzieży do uczestniczenia w procesach decyzyjnych odnoszących się do ich środowiska. Projekt miał duże znaczenie dla grupy młodzieży, pokazując, że może mieć ona wpływ na opracowanie strategii rozwoju miasta (tworzenie strategii polityki młodzieżowej Młody Kraków 2,0 oraz procesu dialogu usystematyzowanego). Okazał się istotny także dla przedstawicieli lokalnych władz, wykazując, że kooperacja z młodymi ludźmi nie tylko wzbogacała zakres widzenia kierunków lokalnego rozwoju, ale również dawała szansę na znalezienie aktywnych sił obywatelskich wspierających rozwój i działających na jego rzecz. Opracowanie gry strategicznej umożliwiło upowszechnianie idei projektu oraz stanowiło jeden z jego rezultatów, możliwy do multiplikowania i upowszechniania w innych regionach i środowiskach (nie tylko młodzieżowych). Projekt odniósł sukces również przez szeroką promocję (spotkania, upowszechnianie rezultatów także na poziomie działań międzynarodowych, udostępnienie w sieci opracowanego narzędzia, wykorzystanie kanałów Eurodesku, sieci partnerskich oraz mediów społecznościowych i otwartego odstępu do zasobów internetowych). Innowacyjnym elementem było zastosowanie metody gier kreujących postawy współpracy zamiast rywalizacji w procesach decyzyjnych miasta. Rezultaty przedsięwzięcia wykorzystał Urząd Miasta Krakowa w programie Krakowska Akademia Samorządowa oraz w lokalnym programie liderskim. Projekt zdobył liczne nagrody (Kryształy soli marszałka województwa małopolskiego oraz konkursu YouthLab, Wawrzyny Eurodesku, wyróżnienie w europejskim konkursie multiplikatorów Eurodesku i lokalnym konkursie dla inspiratorów społecznych w Krakowie).

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA