Edukacja Dorosłych
Ludowa ekologiczna moc
Koncepcja nauczania i metody stosowane na uniwersytetach ludowych okazują się również bardzo aktualne współcześnie – Stowarzyszenie ZIARNO wykorzystuje je w kształceniu dorosłych w zakresie nabywania kompetencji kluczowych i edukacji ekologicznej.
Tytuł projektu:
Building Key Competences and Folkhighschool Pedagogy in XXI Europe
Akcja:
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne
Data realizacji:
1 września 2014 – 31 sierpnia 2017
Miejsce:
Grzybów

Edukacja poprzez praktykę, do tego  obserwacja przyrody i integracja przez wspólne śpiewanie. – Właśnie w ten sposób chcemy uczyć, że świat jest niezwykły- opisuje projekt Ewa Smuk-Stratenwerth ze Stowarzyszenia Ziarno, realizującego projekt o charakterze międzysektorowym w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych.
.
Uniwersytety ludowe to placówki, których głównym celem jest nauka poprzez praktykę – nauczyciel pełni w nich rolę przewodnika, który jednocześnie naucza i uczy się od swych uczniów, słuchacze zaś mają okazję do doskonalenia siebie i odkrywania swoich talentów. Pierwszy taki uniwersytet powstał w XIX wieku w Danii.
.
Celem projektu „Building Key Competences and Folkhighschool Pedagogy in XXI Europe” jest ukazanie, że metody stosowane na uniwersytetach ludowych dają się dobrze przetłumaczyć na język kompetencji kluczowych, a także poznanie metod pracy stosowanych na innych uniwersytetach ludowych w zakresie rolnictwa ekologicznego.
.
Działania w ramach projektu obejmowały zjazdy, organizowane zarówno w Polsce i za granicą. W ich trakcie uczestnicy projektu brali udział w kursach, zapoznawali się z różnymi metodami pracy i przykładami dobrych praktyk. odczas zjazdu w Grzybowie zorganizowano kurs poświęcony tematowi gleby, w trakcie którego uczestnicy mieli okazję zapoznać się m.in. z etapami powstawania gleby, pracą w harmonii z naturą czy ekologicznym osadnictwem. Uczestnicy brali także udział w zajęciach praktycznych, m.in. warsztatach ceramicznych i warsztatach rzeźby w drewnie.
.
Najważniejsze rezultaty projektu to opracowanie programu kursu poświęconego rolnictwu ekologicznemu oraz dwóch publikacji: podręcznika do kursu rolnictwa ekologicznego oraz przewodnika dotyczącego wykorzystania metodologii uniwersytetów ludowych w budowaniu kompetencji kluczowych. – Uniwersytet ludowy to niezwykły sposób kształcenia: daje niebywale dużo swobody i wolności, czym zachęca do własnych poszukiwań i przemyśleń. A samodzielnie zdobyta wiedza łatwiej się przyjmuje – podsumowuje Ewa Smuk- Stratenwerth.

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA