Edukacja Dorosłych
Jak odkurzyć dom kultury
Integracja i wspólna praca na gruncie międzynarodowym pozytywnie wpłynęły na relacje w zespole pracowniczym.
Tytuł projektu:
Odkurzamy Dom Kultury
Akcja:
Akcja 1. Mobilność edukacyjna
Data realizacji:
1 czerwca 2016 – 31 maja 2017
Miejsce:
Łódź

Projekt Odkurzamy dom kultury zrodził się z potrzeby zmian w zakresie metod pracy, komunikacji z otoczeniem oraz integracji zespołu pracowników.

W ramach projektu pracownicy różnych działów Poleskiego Ośrodka Sztuki odbyli szkolenie metodą job shadowing podczas wizyty w wiedeńskich uniwersytetach ludowych. Jej efektem było wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania ośrodkiem kultury o rozbudowanej wielofiliowej strukturze. W ramach projektu prowadzono szerokie działania promocyjne i upowszechniające, w tym z udziałem odbiorców zewnętrznych. Efektami działań projektowych były m.in.: organizacja międzynarodowego spotkania z udziałem gości z Austrii oraz wystawy fotografii portretowych, na których uwieczniono członków lokalnej społeczności oraz migrantów z różnych stron świata. Te działania zdecydowanie wyróżniają inicjatywę POS na tle innych projektów mobilności. Przedsięwzięcie miało swój logotyp, stronę internetową, blog upowszechniający, powstała również e-broszura opisująca działalność wszystkich filii Poleskiego Ośrodka Sztuki. Nieocenioną wartość stanowi wymiar integracyjny zrealizowanych aktywności. Widocznym rezultatem działań projektu Odkurzamy dom kultury i nadal wdrażanej strategii jest integracja zespołu pracowników różnych filii, a mobilność przedstawicieli poszczególnych działów w jednym czasie okazała się udaną próbą zbudowania go. Korzystne rezultaty zaczęły być także w krótkim czasie zauważalne w innych filiach i wśród innych pracowników, niezaangażowanych bezpośrednio w projekt – zadziałał efekt kuli śnieżnej. Pozytywne efekty współpracy pomiędzy poszczególnymi filiami pozwoliły zaprezentować odbiorcom działań Poleskiego Ośrodka Sztuki nową ofertę kulturalną na sezon wiosna-lato 2018.

 

 

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA