Edukacja Szkolna
Inspirujące oblicze wielokulturowości
Wyjazdy nauczycieli z cieszyńskiego liceum na kursy metodyczne i językowe w ramach projektu Pogranicze, Wielokulturowość – poznaję, rozumiem, działam przyczyniły się do wprowadzenia nowych udoskonalonych metod nauczania oraz aktywizacji lokalnego środowiska.
Tytuł projektu:
Pogranicze, Wielokulturowość, Różnorodność - poznaję, rozumiem, działam.
Akcja:
Akcja 1. Mobilność edukacyjna
Data realizacji:
31 grudnia 2015 – 30 grudnia 2017
Miejsce:
Cieszyn

Wyjazdy nauczycieli z cieszyńskiego liceum na kursy metodyczne i językowe w ramach projektu Pogranicze, Wielokulturowość – poznaję, rozumiem, działam przyczyniły się do wprowadzenia nowych udoskonalonych metod nauczania oraz aktywizacji lokalnego środowiska.

Celem projektu było przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z różnorodnością kulturową, wspieranie nauczania języków obcych oraz doskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli. W przedsięwzięciu uczestniczyło sześć nauczycielek języków obcych i fizyki z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Brały one udział w kursach językowych i metodycznych w Irlandii i na Malcie. W efekcie znacznie podniosły własne umiejętności metodyczne, kompetencje językowe, poszerzyły również wiedzę kulturową. Dzięki realizacji projektu w szkole zmodyfikowano metody nauczania języków obcych (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego) oraz wprowadzono nowe, aktywizujące sposoby pracy z uczniem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Nauczyciele promowali także interkulturowość poprzez otwarte dla mieszkańców spotkania z literaturą irlandzką. W efekcie zwiększyło się zainteresowanie uczniów nauką języków obcych, a dzięki szerokim działaniom upowszechniającym projekt okazał się inspirujący dla innych placówek.

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA