Edukacja Dorosłych
Historie teatralne i multimedialne w kształceniu i szkoleniach
Sztuka opowiadania historii tzw. storytelling jest metodą uniwersalnej komunikacji.
Tytuł projektu:
T&D Stories - Theatre and Digital Storytelling for Teaching and Training Development
Akcja:
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne
Data realizacji:
1 października 2015 – 30 września 2017
Miejsce:
Bielsko-Biała

Sztuka opowiadania historii tzw. storytelling jest metodą uniwersalnej komunikacji.

Poprzez dzielenie się z innymi własną opowieścią o dramatycznych doświadczeniach, interesujących wydarzeniach czy cennych przeżyciach ma się szansę nawiązać rzeczywisty kontakt z drugim człowiekiem. Posługiwanie się narracją wizualną: znakiem plastycznym, dźwiękiem, kolorem, kompozycją obrazu sprawia, że budowany przekaz staje się wielowymiarowy i intrygujący zarazem. Jest to szczególna dyscyplina artystyczna, w której twórczy wysiłek służy często przełamywaniu społecznych barier, terapii lub osobistemu rozwojowi. W ramach projektu opracowano pakiet materiałów dydaktycznych do wykorzystania przez nauczycieli i trenerów (praktyczny podręcznik, scenariusze zajęć, opowieści cyfrowe oraz filmy pokazujące kulisy pracy teatralnej). Ciekawe rezultaty przyniósł udział w projekcie trzech partnerów – z Polski, Islandii i Włoch – funkcjonujących w odmiennych kontekstach geograficznych, kulturowych i społecznych. Opracowane materiały dydaktyczne były efektem warsztatów, w ramach których testowano różne podejścia do storytellingu w celu wyboru najskuteczniejszych metod. Projekt potwierdził, że zarówno sztuka sceniczna, jak i nowoczesne technologie znakomicie wpisują się w priorytety edukacji dorosłych promującej podejmowanie nowych wyzwań i aktywność bez względu na wiek uczestników. Pomagają one w nawiązywaniu relacji, w przełamywaniu osobistych barier i w rozwiązywaniu problemów społecznych. Opowiadając o sobie innym – w twórczy i ciekawy sposób – ma się szansę odkryć, jak wiele nas ze sobą łączy i jak bardzo wszyscy potrzebujemy uwagi, zainteresowania oraz zrozumienia.

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA