Kształcenie i szkolenia zawodowe
E-LEARNING W WARSZTATACH SAMOCHODOWYCH
Projekt realizowany przez INTER CARS S.A. odpowiadał na zdiagnozowane przez badania ankietowe potrzeby grupy docelowej (mechaników samochodowych z niezależnych warsztatów samochodowych) z zakresu obsługi klienta.
Tytuł projektu:
Rozwój kompetencji mechaników osobowych pojazdów samochodowych z zakresu profesjonalnej obsługi klienta jako element wzrostu konkurencyjności na lokalnym rynku usług
Akcja:
Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
Data realizacji:
1 października 2016 – 30 listopada 2017
Miejsce:
Warszawa

Wiele osób korzystających z usług warsztatów samochodowych narzeka na poziom obsługi klienta, a mechanicy z niezależnych warsztatów przyznają, że szkoła w niewystarczającym zakresie przygotowała ich do tego aspektu pracy, a obowiązki zawodowe nie pozwalają na korzystanie ze szkoleń stacjonarnych. Firma INTER CARS S.A. wraz z partnerami z Litwy i Łotwy opracowała trzy grupy szkoleń dla mechaników samochodowych w zakresie: organizacji strefy klienta, bezpośredniego kontaktu z nim oraz tego, jak utrzymać klienta i pozyskać nowych usługobiorców. Szkolenia zostały umieszczone na platformie e-learningowej i są dostępne na zasadzie otwartych licencji w czterech wersjach językowych (w językach partnerstwa oraz w języku angielskim). E-learningowa forma kursów umożliwia uczestnictwo w nich bez względu na lokalizację, bez ponoszenia kosztów i bez konieczności brania urlopu czy delegacji na szkolenie stacjonarne. Szczególną wartość rezultatów projektu dla branży potwierdziła pozytywna ocena Organizacji Pracodawców Motoryzacyjnych. Wypracowane materiały wpływają na poprawę jakości świadczonych usług i zwiększają konkurencyjność niezależnych warsztatów samochodowych na rynku usług motoryzacyjnych. Szkolenia cieszą się dużym powodzeniem mechaników, stale wzrasta liczba ich użytkowników. Projekt wzbudził też zainteresowanie w innych krajach i planowane są tłumaczenia materiałów na język bułgarski i chorwacki.

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA