Szkolnictwo Wyższe
Design Thinking, czyli potęga myślenia projektowego
Projekt DiamonDT, realizowany przez konsorcjum uczelni z Polski, Norwegii i Hiszpanii, miał na celu rozwijanie wśród przyszłych absolwentów szkół wyższych kreatywności, otwartości oraz myślenia zorientowanego na innowacje.
Tytuł projektu:
Development of Innovative AcadeMy ON the basis of DT teaching
Akcja:
Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
Data realizacji:
1 listopada 2015 – 31 października 2017
Miejsce:
Łódź

Przedsięwzięcie to pokazało, jak istotne jest wdrażanie metod projektowych do programów kształcenia w odniesieniu do potrzeb rynku pracy, który coraz częściej oczekuje od absolwentów wyższych uczelni nieszablonowego podejścia do rozwiązywania problemów. Projekt kierowany był do studentów oraz nauczycieli akademickich, jak również kadry zarządzającej szkołami wyższymi. Wszystkie te grupy mogły w jego trakcie w praktyczny sposób doświadczyć korzyści, jakie w modelu dydaktycznym przynoszą metody projektowe. W ramach działań projektowych opracowano szereg materiałów dydaktycznych, w tym podręcznik Design Thinking, książkę z ćwiczeniami, zbiór dobrych praktyk, materiały prezentacyjne i multimedialne oraz dokumentację administracyjną do wdrożenia przedmiotu Design Thinking do programów kształcenia. Materiały te zostały opracowane w taki sposób, by na ich podstawie nawet osoba niewtajemniczona w metodykę DT mogła zacząć prowadzić zajęcia. Pracownicy instytucji, w których wykorzystywane są opracowane w projekcie rezultaty cenią sobie ich jakość, elastyczność w doborze zawartości i wariantów językowych. Pozwala to na wykorzystanie efektów projektu zarówno w module zajęć semestralnych, jak i w wariantach krótszych (np. kilkugodzinnych czy w ramach kilku spotkań). Wszystkie wypracowane rezultaty uwzględniają zróżnicowane warunki prawno-organizacyjne występujące na uczelniach europejskich, ułatwiając szybkie ich wdrażanie. Projekt zaowocował nawiązaniem współpracy z wieloma instytucjami w kraju i za granicą, co miało znaczący wpływ na dalszy rozwój i upowszechnianie metody Design Thinking oraz innych metod projektowych.

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA