Kształcenie i szkolenia zawodowe
Czerpiemy od siebie nawzajem
Uczymy się przez całe życie, inwestując w to czas i energię. Dlatego ważne jest, aby to, czemu się poświęcamy, było wartościowe – z takiego założenia wyszli organizatorzy projektu „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości”.
Tytuł projektu:
Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości
Akcja:
Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
Data realizacji:
1 września 2014 – 31 sierpnia 2016
Miejsce:
Warszawa

Uczymy się przez całe życie, inwestując w to czas i energię. Dlatego ważne jest, aby to, czemu się poświęcamy, było wartościowe – z takiego założenia wyszli organizatorzy projektu „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości”.
.
Celem projektu jest ułatwienie wymiany informacji na temat zapewnienia jakości w kształceniu zawodowym poprzez stworzenie katalogudobrych praktyk, który będzie wsparciem dla szkół i organów nadzorujących w realizacji zadań związanych z zapewnianiem jakości. Projekt ma również na celu ukazanie, jaki pozytywny wpływ na szkołę, jej uczniów i otoczenie mają mechanizmy i narzędzia zapewniania jakości, wzbogacenie portfolio metod oraz narzędzi zapewniania jakości i ewaluacji pracowników szkół i organów nadzorujących oraz zachęcanie do korzystania z nich.
.
Jak wskazują uczestnicy przedsięwzięcia, edukacja zawodowa to sektor, który szybko się zmienia w zależności od aktualnych potrzeb rynku. W związku z tym nieustannie należy przyglądać się mechanizmom zapewniającym jakość kształcenia.
.
Działania w ramach projektu obejmują analizę systemów i mechanizmów zapewniania jakości w kształceniu zawodowym oraz wymianę informacji i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk. Przedstawiciele instytucji partnerskich spotykają się co kilka miesięcy na wizycie studyjnej, aby poznać metody funkcjonowania konkretnych szkół zawodowych, dyskutować o nich i nawzajem się inspirować. Podczas wizyty studyjnej w Warszawie zagraniczni partnerzy odwiedzili m.in. Zespół Szkół Fototechnicznych, Zespół Rzemiosła Polskiego czy Wyższą Szkołę Artystyczną, gdzie mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi przykładami zapewniania jakości w edukacji zawodowej.  – Wspólnie zebrane dobre praktyki opracowujemy i umieszczamy w katalogu – opowiada Agnieszka Luck, koordynator projektu.
.
Głównym rezultatem  przedsięwzięcia będzie internetowy Katalog Dobrych Praktyk – kompendium wiedzy o metodach jakościowych w placówkach edukacyjnych. Będzie to przestrzeń otwarta nie tylko dla partnerów projektu, ale dla każdego, kto szuka rozwiązań, inspiracji oraz chce czerpać z wiedzy i doświadczeń innych. Baza będzie dostępna w czterech językach (polskim, angielskim, słoweńskim i estońskim), dzięki czemu zasięg wymiany owych praktyk będzie o wiele większy. To, jak szybko rośnie Katalog Dobrych Praktyk, już teraz  wszyscy zainteresowani tematem mogą sprawdzić na stronie www.esqa.pl.

 

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA