Edukacja Dorosłych
Cyfroinnowacyjni, czyli nieprzeciętni
Zidentyfikowane potrzeby ludzi starszych w rozwijającym się świecie cyfrowym stały się impulsem do działań przełamujących bariery współczesnej komunikacji między pokoleniami i poznawania nowych technologii.
Tytuł projektu:
Cyfroinnowacyjni - nieprzeciętni
Akcja:
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne
Data realizacji:
1 września 2015 – 31 sierpnia 2017
Miejsce:
Lubsko

 

Zidentyfikowane potrzeby ludzi starszych w rozwijającym się świecie cyfrowym stały się impulsem do działań przełamujących bariery współczesnej komunikacji między pokoleniami i  poznawania nowych technologii.

 

Działania projektowe koncentrowały się na wprowadzeniu tzw. klas ćwiczeń  na etapie realizacji programów w ramach nauczaniu dorosłych. w których realizowano nowatorskie modele zajęć edukacyjnych, odmienne od znanych dotychczas schematów lekcyjnych. Działania te były przedmiotem konfrontacji, dyskusji, polemik, analiz i konferencji, które w rezultacie przełożyły się na wypracowanie nowych form i sposobów przekazywania wiedzy. Projekt kierowany był do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z partnerskich organizacji z Czech, Polski, Portugalii, Słowacji i Turcji. Wzięło w nim udział ponad 100 osób.

W ramach projektu przeprowadzono analizę oczekiwań, która wykazała, że największą barierą zwiększającą odległość międzypokoleniową jest świat cyfrowy i w tym zakresie prowadzono najwięcej szkoleń. Wpisały się one wprost w działania przeciw cyfrowemu wykluczeniu, a oprócz umiejętności cyfrowych uczestnicy projektu zdobyli podstawowe umiejętności praktyczne z zakresu algebry, geometrii, języka angielskiego, języka ojczystego, podstaw ekonomii i przedsiębiorczości oraz bezpiecznego i ekologicznego użytkowania sprzętu gospodarstwa domowego. Efektem projektu jest  przełamanie bariery niechęci do poznawania i używania nowych technologii, często zbudowanej na fundamencie obaw wynikających z niewiedzy w zakresie obsługiwania przez seniorów telefonów komórkowych, poruszania się w Internecie, podstawowej komunikacji w języku angielskim, umiejętności obliczania procentów bankowych, rocznego rozliczenia sprawozdania finansowego. Uczestnicy działań projektowych posiedli także umiejętność czytania ze zrozumieniem pism bankowych, urzędowych i umów. Udział w projekcie był dla nich wielką szansą na zmianę własnego wizerunku, głębsze i szersze spojrzenie na otoczenie, rozbudzenie wiary w siebie (podniesienie samooceny), a także zmierzenie się z nowymi wyzwaniami. Realizacja projektu miała istotne znaczenie również w kontekście kształtowania polityki lokalnej i regionalnej. Projekt przyczynił się m.in. do uruchomienia hot spotów w miejscowościach, z których pochodzą partnerzy projektu, co ułatwia, a niejednokrotnie wręcz umożliwia społecznościom lokalnym korzystanie z możliwości, jakie oferują technologie cyfrowe w codziennym życiu.

 

 

 

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA