Młodzież
Co w Teatramacie piszczy?
Ich pasją jest występowanie na scenie, ale własnej sceny nie mają. Właśnie im – amatorskim, alternatywnym lub prowincjonalnym teatrom – postanowiła pomóc warszawska Fundacja Graj! (obecnie funkcjonująca pod nową nazwą: Fundacja Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka), realizując projekt „Teatramat – Merytoryczne Zaplecze Teatru Amatorskiego”.
Tytuł projektu:
Teatramat - Merytoryczne Zaplecze Teatru Amatorskiego
Akcja:
Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
Data realizacji:
1 października 2014 – 31 grudnia 2015
Miejsce:
Warszawa

Ich pasją jest występowanie na scenie, ale własnej sceny nie mają. Właśnie im – amatorskim, alternatywnym lub prowincjonalnym teatrom – postanowiła pomóc warszawska Fundacja Graj! (obecnie funkcjonująca pod nową nazwą: Fundacja Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka), realizując projekt „Teatramat – Merytoryczne Zaplecze Teatru Amatorskiego”.
.
– Projekt ma charakter trwałego centrum usługowego. Ułatwiamy artystom uczestnictwo w lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym życiu kulturalnym, udzielając im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego – podkreśla dyrektor fundacji i koordynator projektu Simon Blaschko.
.
W ramach projektu powstała m.in. internetowa baza kontaktów do instruktorów, reżyserów, pedagogów teatru, aktorów oraz zespołów teatralnych. Na multimedialnym portalu internetowym Teatroteka szkolna (http://teatrotekaszkolna.pl) nauczyciele i pedagodzy mogą też znaleźć scenariusze oraz nowatorskie pomysły na prowadzenie zajęć teatralnych. Fundacja zajmuje się również tłumaczeniem książek i tekstów oraz rozpowszechnianiem dobrych praktyk edukacyjnych teatru amatorskiego.
.
Uczestnicy projektu mają także możliwość czerpania inspiracji z doświadczeń zagranicznych partnerów projektu. Powstały listy usług i produktów wytwarzanych przez przedstawicieli teatru amatorskiego w poszczególnych krajach. – Spotkania te miały na celu podpatrzenie, jak z teatrami amatorskimi pracują nasi zagraniczni partnerzy. Chcieliśmy poznać ich działania, wiedzę i doświadczenia. My także dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami. Na podstawie tej wymiany wiedzy zorganizowaliśmy w Polsce trzy spotkania ze środowiskiem teatralnym (40 teatrów, ok. 50-60 osób) – mówi Simon Blaschko.
.
Poprzez projekt i działalność Fundacji nawiązany został dialog z Instytutem Teatralnym (który zapowiedział pomoc przy promowaniu działań projektowych), Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także z Narodowym Centrum Nauki. – Wynikiem tej współpracy być może stanie się stworzenie nowego działu w Instytucie Teatralnym. Takiej współpracy miedzy NGO i instytucją państwową jeszcze nie było – podkreśla koordynator projektu.
.
– Dziś Teatramat rośnie w siłę – łączy środowiska i pozwala się rozwijać, udostępniając do tego najlepsze narzędzia – z dumą podsumowuje Philipp Kempa, wiceprezes fundacji.  Zwykle realizacja projektów trwa rok lub dwa lata. W przypadku Teatramatu będzie inaczej – inicjatywa będzie kontynuowana bezterminowo. Zapewni to trwale wsparcie dla teatrów amatorskich i umożliwi ich dalszy rozwój – zarówno w Polsce, jak i za granicą.
.
Dzięki realizacji projektu wypracowane zostaną następujące rezultaty:
– stale aktualizowana strona internetowa. Za jej pośrednictwem możliwy będzie również kontakt z zespołem projektu;
– multimedialny portal internetowy Teatroteka szkolna (www.teatrotekaszkolna.pl ), zawierający przykłady dobrych praktyk w edukacji teatralnej (m.in. filmy i artykuły) oraz bazę propozycji prowadzenia zajęć teatralnych dla młodzieży i dzieci;
– tłumaczenie i upowszechnianie książek i artykułów o tematyce teatralnej i edukacyjnej, opublikowanych w krajach partnerskich oraz w Polsce;
– archiwizacja i publiczne udostępnianie wybranych przykładów dobrych praktyk edukacyjnych teatru amatorskiego.

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA