Edukacja Szkolna
Brains at school – knowledge is power! (Mózgi w szkole – wiedza jest potęgą!)
Tytuł projektu:
Brains at school – knowledge is power! (Mózgi w szkole - wiedza jest potęgą!)
Akcja:
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne
Data realizacji:
1 stycznia 2015 – 30 września 2017
Miejsce:
Mosina

Głównym celem projektu Brains at school – knowledge is power! było stworzenie Szkoły Przyjaznej Mózgowi, czyli takiego miejsca, gdzie będzie można wykorzystać neurodydaktykę w praktyce. Neurodydaktyka to wiedza dotycząca mózgu, zachodzących w nim procesów oraz warunków optymalnej pracy, która stanowi podstawę do skutecznego nauczania oraz uczenia się. W ramach projektu uczniowie byli niejednokrotnie mobilizowani do samodzielnego zdobywania wiedzy, podejmowania różnego rodzaju inicjatyw oraz kreatywnego rozwiązywania problemów. Istotnym celem była również nauka o samym mózgu. Uczniowie mieli za zadanie ustalić, co im ułatwia przyswajanie nowych informacji oraz, co stanowi ku temu przeszkodę.  Priorytetem było także rozwijanie umiejętności związanych z TIK i ich kreatywnym stosowaniem.
.
W projekcie, oprócz polskiej szkoły podstawowej, uczestniczyli partnerzy z Rumunii oraz Włoch. Wspólnym przedsięwzięciem uczestników był cykl lekcji przyjaznych mózgowi.  Każda ze szkół nagrała krótki film, opatrzony napisami w języku angielskim, przestawiający wzorcową lekcję z danego przedmiotu. Zostały również opracowane: mini-słownik polsko-angielsko-rumuńsko-włoski przydatny podczas wspólnych spotkań, ulotki ABC mózgu oraz Zagadki Logiczne, a także przewodnik dla nauczycieli, rodziców i uczniów pt. „Mózgi w szkole”.
.
W ramach projektu wydano 6 Newsletterów , które co 2 miesiące były wysyłane na skrzynki mailowe ponad 500 uczniów. Uczestnicy wspólnie przygotowali oraz opublikowali 13 numerów międzynarodowej gazetki szkolnej „Erasmus+. Brains at school”, która zawierała łamigłówki logiczne oraz istotne informacje na temat mózgu, jego działania, sposobów efektywnego wykorzystania jego możliwości.
.
Postępy w projekcie były dyskutowane na 4 międzynarodowych spotkaniach projektowych, w które włączeni byli także uczniowie szkół. Mieli oni również okazję poznać kulturę krajów partnerskich oraz zdobyć nowe doświadczenia podczas 3 wymian uczniowskich. W celu podsumowania projektu zorganizowano konferencję dla uczniów, nauczycieli i rodziców, która promowała rezultaty pracy uczestników. Została ona wzbogacona o przedstawienie „Brains at School” przygotowane przez uczniów z Mosiny oraz wystawę zdjęć z realizacji projektu.
.
Działania projektowe podniosły świadomość uczniów na temat ich najważniejszego narzędzia pracy, czyli mózgu. Pobudziły również młodzież do aktywności oraz zachęciły do podejmowania nowych wyzwań. Liczne spotkania wzbogaciły uczniów kulturowo oraz pomogły w wymianie doświadczeń pomiędzy partnerami projektu.
.
Projekt Brains at school – Knowledge is power! prezentujący wysoki poziom zrealizowanych działań, został wyróżniony przez Narodową Agencję tytułem Dobrej Praktyki podczas Ogólnopolskiej Konferencji naukowej „Szkoła w świecie zmian i nowych technologii” w 2018 roku.

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA