Zaproszenie do składania wniosków – Programy i innowacje infrastrukturalne dla sportu masowego – EAC/S09/2020

Zapraszenie do składania wniosków ma na celu wdrożenie działania przygotowawczego na potrzeby realizacji „Programy i innowacje infrastrukturalne dla sportu masowego” zgodnie z decyzją Komisji C(2020)1194 z dnia 4 marca 2020 r.

Ogólnym celem tego działania jest umożliwienie organizacjom sportowym rozwoju i promowania nowych form uprawiania sportu i aktywności fizycznej poprzez dostosowanie infrastruktury lub oferty zajęć/programów sportowych.

Obejmuje to rozwijanie nowych form sportu i aktywności fizycznej, przekazywanie informacji na ich temat i na temat płynących z nich korzyści, a także tworzenia małych, rekreacyjnych obiektów sportowych.

Oczekiwane wyniki tego działania przygotowawczego obejmują:

Kwalifikują się jedynie wnioski złożone przez podmioty prawne mające siedzibę w państwach członkowskich UE

Wnioski mogą składać następujące podmioty (lista nie jest wyczerpująca i podana jest wyłącznie, jako przykład): europejskie lub krajowe federacje sportowe; organizacje nienastawione na zysk (prywatne lub publiczne); organy publiczne (krajowe, regionalne lub lokalne); organizacje międzynarodowe lub europejskie; kluby sportowe. Maksymalna kwota pojedynczej dotacji wynosi 650 000 EUR.

Wypełniony formularz należy złożyć przed dniem 1.07.2020 r. Więcej na stronie internetowej https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/grassroots-sport-infrastructure-innovation_en

 

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]