Zaproszenie do składania wniosków – eac/s07/2020 – Wymiany i mobilność w sporcie

Celem jest wdrożenie działania przygotowawczego „Wymiany i mobilność w sporcie” zgodnie z decyzją Komisji C(2020)1194 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu prac na rok 2019 w odniesieniu do realizacji projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w dziedzinie edukacji, sportu i kultury. Ogólnym celem tego działania jest zapewnienie pracownikom organizacji sportowych (osobom z otoczenia sportowców) możliwości podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, a także zdobywania nowych umiejętności poprzez mobilność edukacyjną w obcym kraju (w UE i poza nią). Mobilność edukacyjna powinna być postrzegana jako inwestycja w kapitał ludzki oraz wkład w budowanie potencjału różnych organizacji sportowych. Działanie ma na celu wywarcie wpływu w dwóch głównych obszarach:

  1. podnoszenie poziomu wiedzy i know-how personelu sportowego;
  2. rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie mobilności edukacyjnej w sporcie.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-proposals-exchanges-and-mobility-sport-2020_en

 

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]