Zaproszenie do składania wniosków – Monitorowanie i coaching poprzez sport młodzieży zagrożonej radykalizacją postaw – EAC/S06/2020

Działania w ramach konkursu mają na celu wspieranie projektów sportowych organizowanych przez organizacje i federacje sportowe we współpracy z organami publicznymi (w tym z gminami), podmiotami lokalnymi i społeczeństwem obywatelskim.

Działania powinny się koncentrować na zapobieganiu radykalizacji postaw, w szczególności poprzez wspieranie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem i radykalizacją w lepszej integracji ze społeczeństwem, w którym żyją. Powinny  się skupiać na uprawianiu sportu i aktywności fizycznej jako narzędziu lepszej integracji z grupą lub całym społeczeństwem. Szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na tereny borykające się z problemami społecznymi. Pod uwagę brany będzie aspekt równości płci.

W konkursie na działania pilotażowe i przygotowawcze (Pilot Projects and Preparatory Actions) mogą uczestniczyć organizacje lub federacje sportowe, które będą oferować narzędzia, odpowiednie zajęcia oraz coaching w celu zapobiegania procesom radykalizacji, we współpracy z lokalnymi władzami i organizacjami walczącymi z radykalizacją postaw.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-monitoring-and-coaching-through-sports-2020_en

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]