Wyniki konkursu wniosków w akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego – KA203 (termin składania wniosków: 24 marca 2020 r., przedłużony do 23 kwietnia 2020 r.)

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w sektorze szkolnictwa wyższego w akcji 2 – Partnerstwa strategiczne (akcja KA203) w terminie do 24 marca 2020 r., przedłużonym do 23 kwietnia 2020 r. [PDF]

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny wniosków, zostaną wysłane drogą mailową na adresy email wnioskodawców, które zostały podane we wniosku o dofinansowanie.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]