Krajowe Biuro Eurodesk Polska zaprasza na seminarium informacyjne „Międzynarodowa współpraca młodzieży”. To niepowtarzalna okazja, by poznać najpopularniejsze programy finansujące spotkania młodzieży z różnych krajów.

W czasie seminarium zaprezentujemy niemal wszystkie działające w Polsce programy wspierające wymiany młodzieży – unijne (Erasmus+), dwustronne (polsko-niemieckie, polsko-rosyjskie) i wielostronne (w ramach grupy wyszehradzkiej). Każdy z programów rządzi się swoimi zasadami, ale łączy je jedno: umożliwiają młodym ludziom poznawanie rówieśników za granicą, a przy okazji: rozwijanie zainteresowań, umiejętności, zdobywanie cennych doświadczeń i kompetencji.

Seminarium będzie prowadzone metodą „Learning Space Dynamics”, zapewniającą swobodną atmosferę i możliwość bezpośredniej rozmowy z prelegentami. Przeznaczone jest – tylko i wyłączenie – dla przedstawicieli organizacji, instytucji i placówek edukacyjnych. Wezmą w nim również udział konsultanci regionalni i lokalni sieci Eurodesk Polska.

Seminarium odbędzie się 22 lutego br., w godzinach 9.30–13.00, w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie. Zapraszamy maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji/ instytucji. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów podróży ani nie zapewnia posiłków.

Uwaga: liczba miejsc na seminarium jest ograniczona. Formularz rekrutacyjny znajduje się na stronie: https://www.surveymonkey.com/r/seminarium_wymiany

Na seminarium zostaną zaprezentowane następujące programy:

  • Erasmus+ Młodzież, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, NA Programu Erasmus+
  • Erasmus+ Edukacja szkolna, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, NA Programu Erasmus+
  • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  • Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
  • Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
  • Polsko-Izraelska Wymiana Młodzieży, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  • Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  • Granty Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
  • Granty Wyszehradzkie, International Visegrad Fund

Termin zgłoszeń: 19 lutego 2018 r.

Pytania w sprawie seminarium należy kierować do Małgorzaty Piotrowskiej – m.piotrowska@eurodesk.pl, tel. 22 46 31 454