Uruchomienie rejestru europejskiego szkolnictwa wyższego

W dniu dzisiejszym po raz pierwszy zostaje podana do publicznej wiadomości zawartość nowego rejestru europejskiego szkolnictwa wyższego (ETER). Zapewnia on łatwy dostęp do informacji na temat uniwersytetów w 36 państwach, w tym we wszystkich państwach członkowskich UE. Dzięki ETER po raz pierwszy na poziomie ogólnoeuropejskim w jednym miejscu udostępnione zostaną porównywalne dane o 2 250 instytucjach, w których uczy się ponad 16 mln studentów. Zawarte w rejestrze dane obejmują wielkość uczelni, liczbę studentów i wykładowców, nauczane przedmioty oraz rodzaje dyplomów, które można tam zdobyć, a także informacje o działalności badawczej i międzynarodowej. Na stworzenie ETER przeznaczono 500 000 EUR z funduszy unijnych pochodzących z byłego programu „Uczenie się przez całe życie” (obecnie Erasmus+).

 

[blockquote source=”Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży”]„Lepszy dostęp do informacji jest niezbędny, jeśli mamy poprawić jakość naszych systemów edukacyjnych. Rejestr europejskiego szkolnictwa wyższego będzie stanowił dla twórców polityki i uczelni wyższych nieocenione źródło wiedzy. Zwiększy on przejrzystość w szkolnictwie wyższym i pomoże rozszerzyć zakres analiz i informacji, poprawi relacje między światem edukacji i światem badań oraz będzie wspierać różnorodność szkolnictwa wyższego w Europie.”[/blockquote]

 

 

Przy wykorzystaniu danych otrzymanych od krajowych urzędów statystycznych w ramach ETER stworzona zostanie trwała i regularnie aktualizowana baza danych o europejskich uniwersytetach. Pomoże ona twórcom polityki lepiej zarządzać europejskim systemem szkolnictwa wyższego jako całością oraz umożliwi uniwersytetom porównywanie się z innymi placówkami i wyszukiwanie okazji do współpracy lub specjalizacji naukowej. Uzupełnia on inne dane dotyczące wyników osiąganych przez uniwersytety, takie jak U-Multirank, oraz statystyki dotyczące szkolnictwa wyższego na poziomie systemowym (UNESCO-UIS/OECD/Eurostat).

ETER zawiera informacje o uniwersytetach w 28 państwach członkowskich, a ponadto obejmuje instytucje w państwach EOG-EFTA (tj. Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii) oraz państwach kandydujących do UE (tj. byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii, Czarnogórze, Serbii i Turcji).

Rejestr zawiera dane statystyczne na temat placówek, w których uczy się ponad 200 studentów. W instytucjach tych kształci się 85 % wszystkich studentów szkół wyższych w przedmiotowych państwach. 29 spośród objętych rejestrem państw dostarczyło pełny zestaw danych. Belgia (Wspólnota Francuska), Węgry, Czarnogóra, Rumunia, Serbia, Słowenia, Słowacja i Turcja dostarczyły podstawowy wykaz swoich instytucji szkolnictwa wyższego.

Kontekst

Stworzenie ETER jest wynikiem przygotowanego przez Komisję planu modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego. Rejestr stworzyło konsorcjum utworzone przez czterech partnerów: USI – Università della Svizzera Italiana, Lugano, Szwajcaria; Joanneum Research, Graz, Austria; NIFU – Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education, Oslo, Norwegia; Uniwersytet La Sapienza w Rzymie. Konsorcjum ETER współpracuje blisko z krajowymi urzędami statystycznymi.

Podstawy ETER zbadano w tzw. studium wykonalności EUMIDA (2009-2010). W ramach studium EUMIDA dokonano przeglądu metodologii, dostępności danych, poufności oraz środków potrzebnych do realizacji projektu na szeroką skalę.

 

 

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]