Udział polskich instytucji w akcjach centralnych Erasmus+ – pierwsze statystyczne podsumowanie konkursów 2019

W okresie wakacyjnym Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursów wniosków złożonych w roku 2019 w tzw. akcjach centralnych programu Erasmus+ (wnioski składane bezpośrednio do Agencji Wykonawczej w Brukseli – EACEA).

Polska Narodowa Agencja każdego roku promuje akcje centralne adresowane do sektora szkolnictwa wyższego i wspiera polskie uczelnie w ubieganiu się o dofinansowanie.

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degrees)

W konkursie 2019 wpłynęło do EACEA 97 wniosków złożonych przez instytucje z  20 krajów programu,  w tym 1 wniosek koordynowany przez polską instytucję. Dofinansowanie przyznano 44 konsorcjom realizującym wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, co daje wysoki, bo aż 48% współczynnik sukcesu. 4 projekty umieszczono na liście rezerwowej.

Polskie instytucje są parterami w 11 konsorcjach realizujących wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus. W 14 konsorcjach polskie instytucje występują jako tzw. partner stowarzyszony.

Ponad 166 milionów euro zainwestowano w dofinansowanie nowych 44 programów studiów magisterskich Erasmus Mundus. Przewiduje się, że w ramach tych programów zostanie przyznanych ponad 3400 stypendiów dla najlepszych studentów wyłonionych w wyniku rekrutacji w kolejnych czterech naborach kandydatów na studia Mundusowe. Wyłonione w konkursie 2019 konsorcja reprezentują: medycynę, leśnictwo, prawa człowieka, ekonomię, robotykę, lalkarstwo, chemię, inteligentną energetykę, studia genderowe, akustykę. Partnerami konsorcjów są instytucje z 31 krajów programu i 65 krajów partnerskich.

Polskie instytucje będą uczestniczyć w następujących programach studiów:

Erasmus Mundus – współpraca z Japonią

W roku 2019 odbył się dodatkowy konkurs wniosków o wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus dotyczący współpracy w tym zakresie pomiędzy UE a Japonią. Wpłynęło 10 wniosków, z czego dwa były nieuprawnione. Zaakceptowano trzy propozycje. W jednej z nich uczestniczyć będzie polska uczelnia:

Więcej informacji na temat wyników konkursu 2019 dla Erasmus Mundus Joint Master Degrees znajduje się na stronie Agencji Wykonawczej w Brukseli https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results_en

Jean Monnet

W konkursie 2019 do EACEA wpłynęło 1333 wniosków. Zaakceptowano 285 projektów, na których dofinasowanie przeznaczono w sumie 18,3 mln euro (różne źródła finansowania).

Wśród 285 zaakceptowanych znajdują się:

Polskie instytucje pojawiają się w 8 zatwierdzonych propozycjach. Są to:

  1. 2 Moduły JM (Uniwersytet Jagielloński, Consumers & SMEs in the Digital Single Market oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, The European Union Policy in Education and Culture as an Integration Factor: from the Past to the Present)
  2. 1 katedra JM (Uniwersytet Jagielloński, The State of Women (in the EU and the US)
  3.  5 sieci JM:

Więcej informacji na temat wyników konkursu 2019 dla Erasmus Mundus Joint Master Degrees znajduje się na stronie Agencji Wykonawczej w Brukseli https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results_en

Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego

Wpłynęło 840 wniosków.  Zaakceptowano 163 propozycje, które w sumie dofinansowano kwotą ponad 145 mln euro. Wśród nich są 142 wspólne projekty (Joint Projects) oraz 21 projektów strukturalnych (Structual Projects).

Polskie uczelnie będą koordynować 2 projekty wyłonione w konkursie 2019:

Jako partnerzy polskie instytucje pojawiają się w 13 projektach:


Legenda:

R1 – Bałkany Zachodnie
R2 – Partnerstwo Wschodnie
R3 – Partnerstwo Południowe (kraje basen Morza Śródziemnego)
R4 – Rosja
R6 – Azja
R7- Azja Centralna

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na temat wyników konkursu 2019 dla Erasmus Mundus Joint Master Degrees znajduje się na stronie Agencji Wykonawczej w Brukseli https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results_en

 

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]