Tematyka mobilności podczas corocznej konferencji organizowanej w ramach Europejskiego Dnia Języków

W ramach corocznej konferencji organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji inaugurującej Europejski Dzień Języków zaplanowano dwa panele: „Ocenianie kompetencji językowych dla celów akademickich i zawodowych” oraz „Ocenianie kompetencji językowych na rzecz mobilności” poświęcone wybranym zagadnieniom nauczania języka obcego w perspektywie wyjazdów zagranicznych w programie Erasmus+. Panele odbędą się w dniu 24.09.2015 w godzinach 10:00-12:00 i 13:00-15:00 w gmachu Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55.

W czasie paneli uczestnicy będą zastanawiać się nad adekwatnością testów językowych proponowanych w systemie edukacji do wymagań rynku pracy w zakresie posługiwania się językami obcymi oraz trudności związanych z używaniem języka w kontekście komunikacji międzynarodowej w biznesie, z uwzględnieniem specyfiki narzędzi do komunikacji zdalnej – tele- i wideokonferencji. Tematyka ta zostanie podjęta między innymi przez prelegentów reprezentujących środowisko biznesowe – firmę IBM, szefa sekcji polskiej tłumaczy Parlamentu Europejskiego. W panelach poruszone zostaną także zagadnienia organizacji egzaminowania i poświadczania umiejętności językowych w uczelniach wyższych dla potrzeb staży i badań zagranicznych oraz rynku pracy. Podjęta zostanie również dyskusja na temat narzędzi do testowania znajomości języków studentów wyjeżdżających na mobilności zagraniczne w ramach europejskich programów edukacyjnych (Erasmus+).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracji należy dokonać na stronie konferencji.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]