Szkoła dla cyfrowej generacji

Ponad połowa 15-latków przyznaje, że odczuwa dyskomfort, gdy nie jest podłączona do Internetu. Czy polska szkoła ma już dla nich ofertę, czy nowa podstawa programowa radzi sobie z kształtowaniem kompetencji cyfrowych, których domaga się rynek pracy? Powyższe kwestie były podejmowane podczas konferencji „Edukacja z informatyką, która odbyła się 11 marca 2019 r. na PGE Narodowy.

O tym, że cyfrowy świat nie jest już tylko dodatkiem do rzeczywistości, ale jej istotnym elementem  – nikogo nie trzeba już przekonywać. Rozwoju kompetencji cyfrowych domaga się także innowacyjna gospodarka napędzana tzw. 4. rewolucją przemysłową. Odpowiedzią na te wyzwania była nowa podstawa programowa, wprowadzona wraz z reformą edukacji w 2017 r. Jedną z najistotniejszych korekt było wprowadzenie już od I etapu edukacyjnego nauki informatyki z elementami programowania. Zgodnie z założeniami już po pierwszych trzech latach edukacji w szkole podstawowej uczeń ma swobodnie wykorzystywać technologie informatyczne do wykonywania zadań, a także w bezpieczny sposób korzystać  z zasobów internetowych. Kolejne pięć lat nauki ma mu dać umiejętności myślenia i programowania algorytmicznego.

W ten cyfrowy trend od lat wpisują się działania Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Program eTwining, który jest platformą integrującą ponad 630 tys. europejskich nauczycieli z 200 tys. szkół, daje nieograniczone możliwości wymiany pomysłów i doświadczeń, a także realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych.

O tym jak wykorzystują nowe technologie w swojej pracy opowiedział podczas prowadzonych warsztatów, ambasador eTwinning Adam Stępiński, który jest także nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tarnobrzegu. Nauczyciele mogli się dowiedzieć, na jakie zagrożenia podatne są dzieci i młodzież w Internecie oraz w jaki sposób można uświadamiać młodym o niebezpieczeństwach w sieci. Takie działania prowadzone są w ramach eTwinning. Należą do nich m.in. specjalne szkolenia dla nauczycieli, dzięki którym wychowawcy dowiadują się, jak informować dzieci o niebezpieczeństwach płynących z sieci.

Wydarzenie było dedykowane m.in. nauczycielom, dyrektorom szkół, d Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Gościem konferencji był m.in. Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas swojego wystąpienia przedstawił nauczycielom, jakie projekty prowadzi MEN na rzecz cyfryzacji edukacji.

Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość skonfrontować się z wirtualnym światem nauki w Mobilnym Centrum Edukacyjnym FRSE.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]