Skuteczna promocja rezultatów projektów

Zwiększenie prestiżu organizacji, budowanie marki, kreowanie wizerunku instytucji jako eksperta oraz odpowiedzialnego partnera zagranicznego, inspirowanie innych, dzielenie się wiedzą to tylko nieliczne korzyści płynące z upowszechniania rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Podczas kolejnego spotkania z cyklu „Na ważny temat” beneficjenci programu oraz zainteresowani tematem mogli rozmawiać o skutecznej promocji rezultatów projektów w programie Erasmus+.

16 grudnia 2014 roku w Centrum Konferencyjnym „Zielna” , przedstawiciele FRSE spotkali się z beneficjentami, by dyskutować na tematy związane z efektywną realizacją projektów. Podczas sesji głównej oraz trzech warsztatów zastanawiano się, jak efektywnie zaplanować rezultaty projektu, innowacyjnie je promować oraz co zrobić, aby zapewnić ich trwałość.

Na samym początku organizatorzy zwrócili uwagę na wagę tematu, jakim jest promocja rezultatów. –Dzięki projektom osiągamy wiele sukcesów na polu edukacji zawodowej, w szkolnictwie wyższym, metodyce nauczania, czy edukacji pozaformalnej. Beneficjenci muszą przyłożyć się do działań upowszechniających, tak aby pokazać wyniki ich często wieloletniej pracy – zwróciła uwagę Ewelina Miłoń, koordynatorka Zespołu Upowszechniania Rezultatów i Analiz Programowych.

Podczas sesji głównej uczestnicy mieli okazję poznać przykład dobrej praktyki zaprezentowany przez przedstawiciela Uniwersytetu Łódzkiego Marcina Podogrockiego. Prezentując działania upowszechniające dwóch projektów, w tym jednego projektu dofinansowanego centralnie (bezpośrednio z Komisji Europejskiej), Podogrocki pokazał mnogość narzędzi promocyjnych, które zastosował oraz dbałość o aspekty prawne. Wszystkie przedstawione działania przełożyły się na kontynuacje projektu w ramach działań własnych oraz umów partnerskich z innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą z uniwersytetem. Okazało się bowiem, że upowszechnianie rezultatów przyniosło większe korzyści niż pierwotnie zaplanowano.

Po części otwierającej spotkanie uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach tematycznych.

Pierwszy z nich, poświęcony rezultatom, poprowadzili Aleksandra Gołdys oraz Mateusz Jeżowski. Uczestnicy poznali różnicę pomiędzy efektami, a rezultatami projektu. Dyskutowano także o potrzebie poznania rzeczywistości, w której projekt jest realizowany, gdyż tylko przy dobrze określonej sytuacji wyjściowej można przygotować wartościowy projekt, który faktycznie przyczyni się zmiany. Zwrócono także uwagę na to, że decyzja o tym, czy dana zmiana jest potrzebna, nie powinna być podejmowana tylko na podstawie indywidualnych przekonań. Prowadzący podkreślili, że szansa na realizację projektu, którego rezultaty nie będą powierzchowne czy chwilowe zwiększy się wyraźnie, jeśli całość zaplanowanych działań będzie oparta na diagnozie (czyli zbadaniu kontekstu, mieszkańców, instytucji). Podkreślono także, że nie wszystkie rezultaty projektu mogą być przewidziane na etapie jego planowania oraz omówiono, jak postępować w sytuacji, gdy mamy do czynienia z rezultatami nieprzewidzianymi czy negatywnymi.

Kolejny warsztat zatytułowany „Narzędzia promocji rezultatów” poprowadziły Ewelina Miłoń oraz Sylwia Romańczak, działaczka społeczna przez wiele lat zajmująca się kreowaniem i organizacją kampanii społecznych. Podczas spotkania zwracano uwagę na etapowość w projektowaniu narzędzi. Skoncentrowano się na analizie rezultatów, określeniu grupy docelowej, kreacji i wyborze narzędzia promocji oraz przekazie. – To co odróżnia upowszechnianie rezultatów od zwykłej promocji projektu to treść komunikatu, który zawiera informacje dotyczące jedynie rezultatów – podkreślały prowadzące.

Trzeci warsztat poświęcony trwałości rezultatów przygotowali i przeprowadzili Tadeusz Wojciechowski oraz Marcin Podogrocki z Uniwersytetu Łódzkiego. Zapewnienie trwałości projektu i jego rezultatów to jedno z największych wyzwań podczas realizacji projektów. Aby osiągnąć sukces, należy o tym pamiętać już na etapie planowania działań. Ważne jest, aby określić warunki i możliwe ścieżki zapewnienia trwałości rezultatów, czyli wykorzystywania rezultatów po zakończeniu projektu. Uczestnicy warsztatu sformułowali wskazówki, jak zabezpieczyć trwałość efektów/rezultatów/produktów projektu.

Ostatnim elementem spotkania był wykład zatytułowany „Otwarte licencje a upowszechnianie rezultatów projektów”. Wygłosili go Alek Tarkowski i Katarzyna Rybicka z Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. Opowiedzieli oni o udostępnianiu materiałów edukacyjnych (utworów) w sieci na otwartych licencjach, do czego zobowiązani są beneficjenci programu Erasmus+.

 

Prezentacje i raport ze spotkania.

 

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]