“Skills and jobs mismatch”, 3-6.03.2020, Skopje, Macedonia

Starting date of the event: 3/03/2020

Ending date of the event: 6/03/2020

Event venue: Skopje, Macedonia

Working language: English

Profile of participants:
We invite beneficiaries from KA1 Adult/ VET (including charter holders) and KA2 beneficiaries, stakeholders from the field, entrepreneurs and employers, career consultants and other representatives (chamber of commerce, employment agencies etc.) to exchange ideas, share good practices, network and develop possible solutions. By this event, we would like to bring together all relevant stakeholders from the education, training and the world of work to explore and discuss the practices, policies and try to initiate cooperation resulting in concrete projects supporting stronger connections among all relevant sectors. The skills should follow easier pathways to responding jobs.

Themes and goals of the event:
The demand for skilled labour has been increasing. Tasks requiring high skills have become more important; jobs increasingly require high levels of education and training; high-skilled occupations have expanded most rapidly, while mid-skilled occupations have declined; and the median returns to higher education have been maintained or even increased. The drivers of skills demand are new technologies, managers’ strategies as to how these new technologies are used and associated ways of organizing work, changing industrial and consumer demand, and rising inequality. The future demand for skills is especially uncertain because of the unknown implications of highly automated new technologies (robots). This uncertainty contrasts with the much greater confidence we can have in the growing supply of tertiary educated workers for the foreseeable future. Skills mismatch takes many forms, the “skills deficit”, “skill shortages” and graduate underemployment are all important, with detrimental effects on both workers and employers. Unemployment, recruitment difficulties, skills becoming outdated and people doing jobs not using their potential are examples of skill mismatch: situations where skill supply and skill demand diverge. Policies addressing mismatch can mitigate the social and economic costs linked to the waste of skills and human potential it entails.

Expected results:
• Bridging the gap between labour and education
• Recommendations
• Exchange of good practice and ideas
• Networking

Additional information:
The seminar will be organized in Skopje (Macedonia). The seminar will start with a get-together event in the evening of 3 March and end with lunch on 6 March.
________________________________________________________________________________________________________
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia, a stopień znajomości języka, w którym prowadzone będzie wydarzenie, pozwala na aktywny udział.

Dysponujemy 10 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia – do 24 lutego 2020 roku:
Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/83cce0a398c4526f12c9dc97ee7b79fe

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.
Proszę zapoznać się z REGULAMINEM.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Joanny Replin: jreplin@frse.org.pl lub do Agaty Hernik-Ślusarczyk: aslusarczyk@frse.org.pl

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]