Seminarium “Jakie prawa i rzeczywistość w wieku 18 lat?”

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowym seminarium regionalnym „What Rights and Realities at 18?” (“Jakie prawa i rzeczywistość w wieku 18 lat?”), które odbędzie się w dniach 1-4 listopada 2015 r. Spotkanie będzie dotyczyło rozwijania współpracy międzysektorowej w zakresie pomocy dorastającym uchodźcom lub osobom, które ubiegają się o azyl.

Politycy i praktycy państw członkowskich Rady Europy pracowali nad regulacjami dotyczącymi dorastających i pozostających bez opieki osób, które ubiegają się o status uchodźcy lub o azyl. Kwestia ta została poruszona przez Radę Europy, Zgromadzenie Parlamentarne, Departament Młodzieży i UNHCR, które uznały że jest to główny problem dotyczący młodych uchodźców.

Komitet Parlamentarny Zespół ds. migracji, uchodźców i wysiedleńców przedstawił raport w marcu 2014 r. zatytułowany “Dzieci-migranci: jakie prawa w wieku 18 lat?”. W maju tego roku Zgromadzenie Parlamentarne zatwierdziło sprawozdanie i przyjęło podczas sesji plenarnej rezolucję 1996 roku (2.014) pod tym samym tytułem.

Planowane seminarium regionalne pt. “Jakie prawa i rzeczywistość w wieku 18 lat?” jest okazją do zastanowienia się nad wynikami badań terenowych oraz nad tym, jak zalecenia rezolucji 1996 (2014) mogą być realizowane wspólnie z organami państwowymi, młodymi uchodźcami, organizacjami pozarządowymi i oczekującymi na azyl.

Celem spotkania będzie również wzmocnienie współpracy międzysektorowej na poziomie krajowym i regionalnym oraz promowanie dobrych praktyk, które pomagają odnaleźć się młodych uchodźcom ubiegającym się o azyl w Europie Środkowej.

W seminarium uczestniczyć będzie siedem krajów Europy Środkowej: przedstawiciele Austrii, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii. Wymienione kraje , przygotowują wspólne badania w terenie.

Osoby, które chcą wziąć udział w wydarzeniu, powinny dokonać rejestracji, wysyłając uzupełnioną aplikację na adres menno.ettema@coe.int. Szczegółowy program seminarium, zasady uczestnictwa (merytoryczne i finansowe) oraz poszczególne cele seminarium zostały opisane w załączniku.

 

Informacje o seminarium

[custom_button link=”https://2014-2020.erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Call_2-3_Nov_-2015.docx”]Pobierz[/custom_button]

 

Formularz zgłoszeniowy

[custom_button link=”https://2014-2020.erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/application_form_Regional_Meeting_on_Young_refugees.docx”]Pobierz[/custom_button]

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]