Ruszyła rekrutacja na Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Ponad 350 młodych osób z 42 państw Europy spotyka się podczas XI Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, aby debatować z wybitnymi przedstawicielami życia politycznego, społecznego i biznesowego oraz kreować idee dotyczące przyszłości Starego Kontynentu.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 5-9 września 2016 roku w Nowym Sączu. Uczestnicy spotkania dyskutować będą na takie tematy jak bezpieczeństwo międzynarodowe, przyszłość Europy i przestrzeni euroatlantyckiej, Europa i świat w obliczu wydarzeń na Ukrainie, wzrost gospodarczy, przedsiębiorczość młodych, zarządzanie biznesem, problemy demograficzne w Polsce i Europie w aspekcie społeczno-gospodarczym, rola lidera oraz młodych osób we współczesnym świecie. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu, zapraszamy do rejestracji.

Uczestnicy

Do udziału w Forum zapraszamy młodych liderów z organizacji pozarządowych, społecznych, ekonomicznych, studenckich, politycznych, stowarzyszeń pracodawców, a także młodych pracowników naukowych, dziennikarzy i przedsiębiorców.

Rekrutacja

Rejestracja przebiega w kilku etapach. Najpierw należy wypełnić ankietę i podać podstawowe informacje. Następnie organizator przesyła odpowiedź drogą mailową wraz z instrukcjami dotyczącymi dalszej rekrutacji, pełnym formularzem zgłoszeniowym oraz linkiem umożliwiającym zakup biletu na wydarzenie. Po wypełnieniu tej ankiety i dokonaniu wpłaty uczestnik otrzyma bilet w postaci cyfrowej (na wcześniej podany adres).

[custom_button link=”http://www.forum-leaders.eu/2016-pl.php#rejestracja”]Wypełnij formularz[/custom_button]

Rodzaje biletów

Należy pamiętać, że wraz ze zbliżającym się terminem forum cena biletów wzrasta.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji oraz opłat można znaleźć w dziale FAQ na stronie Forum.

Uczestnikom z Polski organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Kryteria uczestnictwa

Podstawowymi wymogami są: znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym; aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, obywatelskim, społecznym lub gospodarczym; praca w organizacji pozarządowej bądź innej. W dalszej kolejność ocenie zostanie poddane doświadczenie zdobyte w pracy w wyżej wskazanych organizacjach/instytucjach; udział w kursach i seminariach oraz obecne zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych lub innych.

Głównym celem spotkania jest stworzenie platformy wymiany poglądów między osobami posiadającymi różnorodne doświadczenia oraz pochodzącymi z różnych krajów i kultur. Z tego powodu bardzo prosimy o wytypowanie jednego kandydata z jednej instytucji/organizacji. Wyjątek stanowią organizacje z krajów lub regionów reprezentowanych na forum przez mała liczbę uczestników. Takie podmioty będą mogły wytypować więcej niż jednego kandydata.

Organizatorzy

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Instytut Studiów Wschodnich

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]