Przyznano nominacje w konkursie EDUinspiracje 2015

Wystartowała tegoroczna  edycja konkursu EDUinspiracje – w  7  kategoriach konkursowych nominowano 35 instytucji. Zachęcamy do zapoznania się z nominowanymi projektami. Ich opisy są dostępne na stronie www.eduinspiracje.org.pl.

Konkurs EDUinspiracje organizowany jest już po raz piąty. Jego celem jest wyłonienie i promocja najlepszych, najbardziej wartościowych praktyk spośród projektów dofinansowywanych przez FRSE. W tym roku hasło konkursu brzmi „Dobry rezultat – trwałe oddziaływanie”, a wybrane projekty oceniane będą właśnie w kontekście upowszechniania i wykorzystywania rezultatów.

Nominowane instytucje są obecnie odwiedzane przez mobilnych badaczy FRSE. To osoby  tworzące sieć badaczy współpracujących z Fundacją. Realizują one badania dotyczące efektów i wpływu programów edukacyjnych zarządzanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Mobilni badacze przeprowadzają w każdej instytucji nominowanej w konkursie EDUinspiracje 2015 pogłębiony wywiad dotyczący wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz badają działania upowszechniające przeprowadzone przez tę instytucję. Pozyskane w ten sposób dane pozwolą Kapitule konkursu wyłonić zwycięzców poszczególnych kategorii. Rozstrzygniecie i gala rozdania nagród w tegorocznej edycji konkursu EDUinspiracje odbędzie się w listopadzie 2015 r.

Informacje o projekcie “Mobilni badacze” i działaniach realizowanych przez jego uczestników dostępne są na stronie www.erasmusplus.org.pl/badania.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]