Projekty edukacyjne będą realizowane mimo Brexitu

Wielka Brytania jest bardzo ważnym partnerem w projektach realizowanych przez polskie instytucje w ramach programu Erasmus+. Wyjście tego kraju z Unii Europejskiej w przeciągu najbliższych dwóch lat nie musi oznaczać jednak końca tej współpracy.

Łącznie w latach 2007-2015 zorganizowano ponad 13 000 wyjazdów edukacyjnych do Wielkiej Brytanii, w których uczestniczyli m.in. polscy studenci, pracownicy uczelni, przedstawiciele kadry edukacji dorosłych oraz nauczyciele.

Wielka Brytania w latach 2008-2015 cieszyła się największą popularnością wśród uczestniczących w programie Erasmus+ przedstawicieli kadry Edukacji szkolnej. W tym czasie reprezentanci wyżej wymienionego sektora uczestniczyli w 898 wyjazdach w celach edukacyjnych. Ten kraj wybierają bardzo chętnie również przedstawiciele sektora Edukacji dorosłych. W latach 2014-2015 wzięli oni udział w 95 wyjazdach na wyspy. Więcej przedstawicieli tego sektora wyjechało w tym czasie tylko do Hiszpanii (108 mobilności). Wielka Brytania to także ósmy kraj najchętniej wybierany przez studentów i pracowników uczelni. W latach 2014-2015 zrealizowano 1513 wyjazdów, w których uczestniczyli przedstawiciele sektora Szkolnictwo wyższe.

Wynik referendum dotyczącego opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej nie oznacza automatycznego zakończenia wszystkich projektów edukacyjnych realizowanych wspólnie z brytyjskim partnerem. Nie wszystkie państwa uczestniczące w programie Erasmus+ należą bowiem do Unii Europejskiej. W projekty edukacyjne mogą angażować się również instytucje i organizacje z takich krajów jak Norwegia, Turcja, Islandia, Lichtenstein oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Jednym z bardziej popularnych kierunków wybieranych przez polskich stypendystów programu Erasmus+ jest Turcja. W roku akademickim 2014/2015 studenci uczestniczyli w 447 wyjazdach do tego kraju. W ramach programu Erasmus+ do Turcji bardzo chętnie wyjeżdżają również pracownicy uczelni. W roku akademickim 2014/15 zorganizowano 355 wyjazdów edukacyjnych z udziałem tych osób.

W 2015 r. po raz pierwszy zorganizowano konkurs wniosków o dofinansowanie projektów mobilności studentów i pracowników uczelni z krajów partnerskich (innych niż: kraje UE, kraje EOG nienależące do UE i kraje kandydujące do UE). W sektorze Szkolnictwa wyższego takie wyjazdy organizuje już ok. 30 proc. uczelni spośród tych, które prowadzą wymianę z krajami uczestniczącymi w programie. Fundusze przeznaczone na mobilności z krajami partnerskimi w ubiegłym roku przekroczyły 8 mln euro. Podobna suma została zarezerwowana na ten cel w 2016 r. Dzięki temu rozwiązaniu polscy studenci mogą wyjechać w ramach programu Erasmus+ również do takich krajów jak Chiny, Wietnam, Maroko oraz na Ukrainę.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]