Podsumowanie spotkania informacyjnego o programie Erasmus+ Sport

Zwiększanie poziomu aktywności fizycznej obywateli Unii Europejskiej, promocja dwutorowej kariery sportowców oraz walka z dopingiem i przemocą w sporcie to tylko niektóre cechy projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ Sport. O tym, jak wnioskować z sukcesem do tego programu, rozmawiali uczestnicy spotkania informacyjnego pt. „Erasmus+ Sport”, które odbyło się 23 października w Warszawie.

Zgodnie z wynikami badań Eurobarometru tylko 20 proc. Polaków regularnie podejmuje aktywność fizyczną, a 50 proc. osób twierdzi, że w ogóle nie ćwiczy. Poziom aktywności fizycznej wśród obywateli Unii Europejskiej jest coraz niższy. Jednym ze sposobów na przezwyciężenie tego kryzysu jest program Erasmus+ Sport. Jego oferta skierowana jest do organów publicznych zajmujących się sportem; klubów i związków sportowych; organizacji promujących aktywność fizyczną; organizacji reprezentujących sektor aktywnego wypoczynku oraz organizacji działających w obszarach edukacji, szkoleń lub wspierania młodzieży.

Projekty realizowane w ramach Erasmus+ Sport mają charakter międzynarodowy, a przyszli beneficjenci wnioskują bezpośrednio do EACEA. Osoby, które planują przygotować wniosek, powinny zapoznać się z celami polityki UE w dziedzinie sportu oraz wypracowanymi dokumentami (m.in. raportami oraz statystykami dotyczącego danego tematu).

– Należy mieć na względzie to, że wiele danych zostało już zebranych. Nie powinniśmy planować projektu, który będzie polegał na przygotowaniu kolejnego, podobnego zestawienia. Wręcz przeciwnie, pisząc wniosek należy wykazać się wiedzą i oprzeć się o dane, które zostały już przygotowane – wyjaśniał podczas spotkania Michał Rynkowski z Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej.

Podczas swojego wystąpienia ekspert zwrócił również uwagę na nowości, które znalazły się w programie Erasmus+ Sport. Chodzi o współpracę partnerską na mniejszą skalę. Wysokość przyznanego dofinansowania takiego projektu stanowi maksymalnie 80 proc. jego budżetu i nie może przekroczyć 60 tys. euro.

– Ponieważ tutaj będą obowiązywać uproszczone zasady aplikowania, szansę na dofinansowanie będą miały również organizacje posiadające mniejsze doświadczenie w zakresie składania wniosków – wyjaśnił Michał Rynkowski.

Na praktyczne aspekty dotyczące składania wniosków uwagę zwróciła Agata Nowacka z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, omawiając m.in. kwestie związaną z pozyskiwaniem partnerów.

– Jeśli musimy mieć trzech partnerów, warto również zadbać o czwartego. Niekiedy bowiem może się okazać, że jedna z wybranych organizacji nie spełnia warunków formalnych, przez co wniosek zostaje odrzucony – argumentowała ekspert z Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

O swoich doświadczeniach w zakresie realizacji projektów w programie Erasmus+ Sport opowiedzieli przedstawiciele Stowarzyszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego START w Poznaniu oraz Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu.

Podczas spotkania omówiono również charakter działań związanych z Europejskim Tygodniem Sportu oraz inne możliwości mogą znaleźć potencjalni beneficjenci programu Erasmus+, m.in. w ramach Partnerstw strategicznych oraz Erasmus+ Młodzież.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]