Podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Szkoła w świecie zmian i nowych technologii”

Konferencja odbyła się 21-22 maja 2018 r. w Centrum Konferencyjnym hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Ministerstwo Edukacji Narodowej i Burmistrz Miasta Zakopane. Organizatorem Konferencji była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Przedstawiciele świata nauki, kuratoriów oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy szkół i nauczyciele przybyli do Zakopanego, by podczas dwóch bardzo intensywnych dni podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi kierunków rozwoju edukacji szkolnej. 150 uczestników miało okazję brać udział zarówno w panelu ekspertów, sesjach tematycznych, jak i warsztatach prowadzonych przez uznanych ekspertów i praktyków. Podczas konferencji prezentowane były również nowatorskie projekty eTwinning i Erasmus+.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wśród zacnego grona prelegentów znaleźli się między innymi: prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt z Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; dr hab. inż. Marlena Plebańska z Uniwersytetu Warszawskiego; dr hab. Przemysław Bąbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr hab. inż. Sławomir Wronka z Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Konferencja była znakomitą okazją do podjęcia głębszej refleksji nad wyzwaniami stojącymi przed polskimi szkołami w kontekście silnie wybrzmiewających postulatów pedagogiki twórczości, innowacyjnych metod nauczania i wychowania, czy potrzeb projektowania edukacji włączającej i rozwijania inteligencji emocjonalnej uczniów i nauczycieli.

W trakcie konferencji odbyła się mini gala wręczenia wyróżnień dla nowatorskich projektów eTwinning i Erasmus+. Wyróżnione projekty dotyczyły różnorodnych zagadnień i tematów: „Mózgi w szkole – wiedza jest potęgą”, „Open gates to the universe”, „Mentoring between teachers in secondary and high schools”, „Being e-were, Feeling e-safe”, „Following Enigma”, „Through democracy to literacy”, „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową”.

Jedną z atrakcji konferencji było Mobilne Centrum Edukacyjne (MCE), czyli multimedialny truck zbudowany na potrzeby edukacyjne. Uczestnicy spotkania mogli nie tylko zapoznać się z multimedialną klaso-pracownią „iLAB” oraz wirtualną rzeczywistością, ale część z nich wzięła udział w warsztatach prowadzonych w MCE. W prowadzonych warsztatach i zajęciach w multimedialnym trucku wzięli również udział m. in. uczniowie ze szkoły podstawowej w Zakopanem.

Podczas panelu eksperckiego podkreślono, że samo korzystanie z nowoczesnych technologii nie stanowi jeszcze o innowacyjności szkoły. Muszą się z tym wiązać zmiany w podejściu nauczycieli do celów nauczania i wychowania. Odnosi się to szczególnie do nadal dominującego systemu oceniania w polskiej szkole, nastawionego na wskazywanie braków i błędów uczniów. W tym kontekście prof. Stefan M. Kwiatkowski stwierdził, że niezwykle ważnym zadaniem nauczycieli i pedagogów, w nowoczesnym procesie dydaktyczno-wychowawczym, jest umiejętność diagnozowania indywidualnego potencjału uczniów, uświadamianie im ich mocnych stron, wzmacnianie ich poczucia wartości oraz uczenie ich kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ od dzieci i młodzieży, którzy znajdują się teraz w szkole, zależy przyszłość Polski. Oni będą musieli rozwiązywać różne problemy i to oni będą tworzyli przyszły kształt naszego kraju.

Wydaje się więc, że słowa Seneki Młodszego: „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia” (od łac. “Non scholae sed vitae discimus”) są ciągle aktualne. Stąd wniosek, że zasadniczą misją szkoły jest przygotowanie młodego człowieka do życia w szybko zmieniającym się świecie.

Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy za tak liczny oraz aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Szkoła w świecie zmian i nowych technologii.

 

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie: https://2014-2020.erasmusplus.org.pl/se-konferencja/

 

W imieniu Organizatorów

Edward Torończak, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]