Patronaty Europejskiego Tygodnia Młodzieży przyznane

Poniższe projekty otrzymały patronat Europejskiego Tygodnia Młodzieży i możliwość wykorzystywania logotypu ETM.

Osoby, które uzyskały patronat ETM powinny poinformować o tym fakcie na swoich stronach internetowych, a po zakończeniu realizacji projektu – przygotować i przesłać do FRSE odpowiedni raport.

 1. Biblioteka – kierunek Europa, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (www.bpwola.waw.pl)
 2. Młodzi w kontakcie z Europą, EDUSYSTEM Sp. z o.o. Centrum Języków Obcych KONTAKT w Poznaniu (www.kontakt.cjo.pl)
 3. “Aktywuj informację. 4xmłodzież” – Kondycja i możliwości rozwoju informacji młodzieżowej i europejskiej, Centrum Informacji Młodzieży MDK, RPIE Eurodesk w Toruniu (www.mdktorun.pl)
 4. Młodzieżowa Majówka, Stowarzyszenie Elbląg Europa w Elblągu (www.elblageuropa.pl)
 5. Nie peniaj, zmieniaj!, Fundacja Instytut Działań Twórczych w Łodzi (www.instytutdt.pl, www.zmieniaj.org)
 6. ŚCISZ TO! Festiwal profilaktyczny, Fundacja po DRUGIE  w Warszawie (www.podrugie.pl)
 7. PEACEMAKING FEST, Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej w Chojnicach (www.fundacja.pomorskie.info)
 8. Piknik Europejski, Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (www.mlodziez.wzp.pl)
 9. Działaj – nie czekaj! – targi projektów edukacyjnych w Drzewniaku, Zespół Szkół Technicznych w Słupsku (www.drzewniak.slupsk.pl)
 10. Wyścigi Smoczych Łodzi, Zrzeszenie Studentów Polskich w Krakowie (www.Zsp.pl)
 11. Jestem obywatelem Europy, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” w Siemianowicach śląskich (www.zstiomeritum.edu.pl)
 12. MOC z Erasmusem+, Stowarzyszenie MOC Młodzieżowa Organizacja Czosnowska w Czosnowie (www.czosnow.pl)
 13. Europa dla młodzieży, Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk, Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana w Krakowie (www.pim.cmjordan.krakow.pl)
 14. Razem przez Europę, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Bydgoszczy, Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Bydgoszcz przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl)
 15. Snapshot of European citizenship, Stowarzyszenie Europe4Youth w Krakowie (www.europe4youth.eu)
 16. ERASMUS to Edukacja, Rozwój, Szansa, Możliwość i Umocnienie, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu (www.elblag.edu.pl)
 17. Uaktywnij się!  Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (FAIE) w Bielsku-Białej (www.fundacjaaie.eu)
 18. Europejski Tydzień Młodzieży – aktywna młodzież w Suwałkach, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach (www.1lo.suwalki.pl)
 19. SMART LAB, Bank SMART, będący nazwą handlową FM Bank PBP S.A w Łodzi (www.banksmart.pl)
 20. Dzień otwartej szkoły,  Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Bytowie (www.zspbytow.pl)
 21. Europejski Tydzień Młodzieży – Jak mogę aktywnie działać w Rudzie Śląskiej?, Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego,  Lokalny Punkt Eurodesku w Rudzie Śląskiej (www.instytut-karskiego.org)
 22. Erasmus+ szansą młodych ludzi, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie (www.zstk.edu.pl)
 23. Młodzi na start, Miejski Dom Kultury w Redzie (www.mdk.reda.pl)
 24. Działamy!, Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER” w Olsztynie (www.eserpionier.eu)
 25. Dzień w pracy rodziców – poznajemy różne zawody, Gimnazjum 25 w Gdańsku (www.gimnazjum25.pl)
 26. Wkraczamy na rynek!, Miejski Urząd Pracy w Kielcach (www.mup.kielce.pl)
 27. Prezentacje Eurodesku i Eurolekcje, LPI Eurodesk przy Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu (www.mdkzgierz.pl)
 28. Cykl Lekcji/Warsztatów Europejskich, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie (www.rodm-rzeszow.pl)
 29. Dzień Europy, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct  w Rzeszowie (www.rodm-rzeszow.pl)
 30. “Na biało” – czyli jak legalnie pracować w Europie, Ośrodek Informacji Młodzieżowej Pałacu Młodzieży – Regionalny Punkt Sieci Eurodesk w Katowicach (www.Pm.katowice.pl, maczek.edu.pl)
 31. Co mówią mury, Śląska  Wojewódzka  Komenda OHP  12- 1 HP, Wisła, Ustroń (www.slaska.ohp.pl)
 32. Uszy Dionizosa, Chińskie Świątynie – znane i nieznane miejsca w Oliwie, Gimnazjum Nr 24 w Gdańsku  (www.szkola-sportowa.pl)
 33. ZIELONKA STREFA 2.5 – zwiększanie integracji społecznej i aktywności cyfrowej mieszkańców Zielonki, Latarnik Polski Cyfrowej w Zielonce (www.facebook.com/CyfrowaZielonka)
 34. Śląskie Forum Młodzieży, Klub Jagielloński w Katowicach (www.kj.org.pl)
 35. POZNAŃ akcja PARTYCYPACJA, Fundacja Instytut Rozwoju Aktywności w Poznaniu (www.akcjapartycypacja.pl)

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]