Ogólnopolska debata pt. „Erasmus+ w oczach studenta. Mobilność edukacyjna – korzyści i wzywania”

Wszystkich fanów Erasmusa+, największego europejskiego programu wspierającego mobilność studentów, serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej debacie Erasmus+ w oczach studenta. Mobilność edukacyjna –korzyści i wzywania.

Podczas spotkania studenci, doktoranci oraz przedstawiciele Narodowej Agencji Programu Erasmus + będą dyskutowali nad znaczeniem mobilności dla indywidualnego rozwoju osoby uczącej się, jej kompetencji, osobowości, otwartości oraz kariery zawodowej. Wydarzenie ma również na celu zebranie opinii studentów z całej Polski na temat programu Erasmus+ oraz możliwości oferowanych przez polskie uczelnie.

Osoby studiujące oraz działacze organizacji studenckich i młodzieżowych będą mieli okazję do rozmów o wpływie programów wymiany akademickiej na jakość kształcenia i ofertę dydaktyczną polskich uczelni, przyjrzą się zagadnieniu uznawalności osiągnięć i punktów ECTS zdobywanych przez studiujących za granicą, a także dowiedzą się, jak wykorzystać kompetencje nabywane podczas zagranicznych wyjazdów edukacyjnych.

Debata odbędzie się 25 listopada 2014 r. w Centrum Zielna w Warszawie. Rejestracja na spotkanie jest otwarta – zapraszamy do zapisywania się za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia.

Konferencja jest organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz stowarzyszenie Erasmus Student Network. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska objęła wydarzenie patronatem honorowym, patronat medialny nad nim sprawują Radio Kampus oraz portal dla studenta.pl.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]