Odkryj swój talent! Za nami konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

W ostatnich latach na rynku pracy w Polsce można zaobserwować niepokojące zjawisko: mimo wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych pracodawcy niezmiennie wskazują, że nie mogą znaleźć osób posiadających oczekiwane przez nich kwalifikacje. Z badań potrzeb pracodawców jednoznacznie wynika, że najbardziej poszukiwani są wykwalifikowani pracownicy fizyczni. W Unii Europejskiej wysoko cenione jest kształcenie dualne, tj. łączące naukę w szkole z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy, ponieważ zwiększa ono konkurencyjność młodych ludzi na rynku pracy. Odbudowa systemu kształcenia zawodowego z uwzględnieniem edukacji w miejscu pracy jest wyzwaniem, przed jakim w Polsce stoimy.

Czy współpraca się opłaca? Jakie są potrzeby edukacji zawodowej i biznesu? W jakiś sposób program Erasmus+ wspiera dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy konferencji pt. „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”, która odbyła się 20 listopada w Warszawie. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerami merytorycznymi konferencji były: Instytut Badań Edukacyjnych i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Konferencja rozpoczęła Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week) oraz promowała ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Głównym celem konferencji  była promocja kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez prezentację doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz rozwoju kompetencji, umiejętności i talentów. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany informacji na temat wartości dodanej systemu ECVET w tworzeniu partnerstw międzynarodowych oraz we wspieraniu współpracy szkół zawodowych i uczelni z rynkiem pracy, w tym w obszarze kształcenia dualnego. Istotnym elementem była ponadto tematyka doradztwa edukacyjno-zawodowego i jego rola w budowaniu ścieżek kariery.

W trakcie sesji tematycznych zaproszeni goście podzielili się opiniami na temat tworzenia i działania partnerstw szkół zawodowych i wyższych z pracodawcami oraz kształcenia dualnego na poziomie wyższym. Zaprezentowane zostały także rozwiązania dotyczące doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz walidacji efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej na uczelniach.

Punktem kulminacyjnym konferencji był pokaz praktycznych umiejętności uczniów ze szkół zawodowych uczestniczących w programie Erasmus+. Całość uświetnił występ kwartetu smyczkowego ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie.

O Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych

Celem inicjatywy, organizowanej w dniach 20-24 listopada br. pod hasłem „Odkryj swój talent”, jest podniesienie atrakcyjności i poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie. W ramach tej inicjatywy Komisji Europejskiej w całej Europie odbędzie się szereg wydarzeń na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym, w czasie których instytucje o podobnym profilu będą miały sposobność do nawiązania kontaktów i wspólnego działania na rzecz rozwoju kompetencji zawodowych.

Pierwszy Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych odbył się w dniach 5-9 grudnia 2016 r. W całej Europie zorganizowano ponad 900 wydarzeń, z czego prawie 100 miało miejsce w Polsce. W Polsce inicjatywę promuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to doskonała okazja, aby zainteresować swoimi działaniami zarówno społeczność lokalną, jak i międzynarodową.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

 

 

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]