O pracy z młodzieżą na polskiej wsi

Z informacją o programie Erasmus+ Młodzież narodowe agencje z Polski, Portugalii oraz Finlandii dotarły do mieszkańców wsi. Instytucje dokonały tego podczas spotkań zorganizowanych wspólnie z polskimi organizacjami działającymi w środowiskach lokalnych.

Głównymi celami wizyty studyjnej „International Youthwork in rural areas – praca z młodzieżą na wsi”, która miała miejsce w kwietniu, była wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami; przedstawienie działalności organizacji funkcjonujących w środowisku wiejskim oraz przybliżenie założeń i zasad programu Erasmus+ Młodzież. W wydarzeniu zorganizowanym przez FRSE, Narodową Agencję Programu Erasmus+, udział wzięli Finowie, Irlandczycy, Litwini, Portugalczycy, Ukraińcy oraz Ormianie.

Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili organizacje, które aktywnie działają w środowisku wiejskim i inspirują innych do działania. Wśród nich znalazły się Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi (Długosiodło), Fundacja EBU (Mińsk Mazowiecki) oraz Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY (Pułtusk). „Odwiedziliśmy organizacje, które bazują na społecznej pracy i które wyróżnia skuteczne, pożyteczne dla lokalnej społeczności korzystanie z wybranych akcji sektora Młodzieży” – wyjaśnia przedstawiciel polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Wizytę studyjną rozpoczął wykład, podczas którego została przedstawiona historia wsi europejskiej, w tym polskiej. Przeprowadził go doktorant socjologii z Uniwersytetu Warszawskiego (koordynujący projekty edukacyjne w ramach sektora Młodzież). W ciągu kilku kolejnych dni uczestnicy wizyt odwiedzili takie miejscowości jak Długosiodło, Mińsk Mazowiecki i Sieczychy, gdzie przyglądali się pracy wolontariuszy, cotygodniowym zajęciom w klubie seniora oraz językowej kawiarence dla licealistów i gimnazjalistów. Obserwowali również działanie Stowarzyszenia Tradycyjnie Nowocześni dla Wsi, które w ciągu kilku lat zorganizowało m.in. punkt informacji turystycznej połączony ze sklepem kurpiowskiego rękodzieła wytwarzanego przez mieszkanki gminy. W Pułtusku osoby biorące udział w wizytach studyjnych uczestniczyły natomiast w spotkaniu z mężczyznami, którzy po pracy kilka razy w tygodniu podejmują aktywności na rzecz ponadgmimnazjalnej młodzieży i miasta.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]