Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego – kolejna konferencja regionalna Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

27 kwietnia br. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyła się konferencja regionalna programu Erasmus+ pt. Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły – skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym, zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek oraz przedstawiciele placówek oświatowych.

Uczestnicy spotkania mogli poznać priorytety programu Erasmus+ w kontekście kształcenia i szkolenia zawodowego. Przedstawione zostały również przykłady projektów zrealizowanych przez beneficjentów programów zarządzanych przez FRSE. Panie Małgorzata Wietrzycka, Wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu, Alina Domżałowicz z Zespołu Szkół Morskich w Darłowie oraz Elżbieta Kowalczyk
z Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu przedstawiły przykłady dobrych praktyk – opowiedziały o zagranicznych stażach jako formie praktycznej nauki zawodu.

Ponadto podczas konferencji Dyrektor Generalny FRSE oficjalnie powołał kolejny Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+, tę rolę pełnić będzie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Informacje nt. kolejnych planowanych konferencji regionalnych można znaleźć na stronie wydarzenia.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]