„Mobilni dziennikarze” poszukiwani!

„Mobilni dziennikarze” to projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), który ma na celu efektywne upowszechnianie rezultatów unijnych projektów edukacyjnych, w szczególności realizowanych w ramach programu Erasmus+. Przedsięwzięcie skierowane jest do osób kreatywnych, otwartych, łatwo nawiązujących kontakty, interesujących się sektorem edukacji, posiadających lekkie pióro i niekonwencjonalne pomysły na ciekawe teksty.

W ciągu roku uczestnicy odwiedzą organizacje/instytucje, które realizują międzynarodowe projekty edukacyjne. Na podstawie obserwacji, wywiadów i pozyskanych informacji mobilni dziennikarze będą tworzyć reportaże, felietony, artykuły prasowe lub innego rodzaju teksty, wskazane przez FRSE. Materiały, które powstaną w ramach realizacji projektu wykorzystywane będą w publikacjach, czasopismach, internecie oraz przy wystawach organizowanych przez Fundację.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy zyskają doświadczenie zawodowe, nowe kompetencje i umiejętności. Ponadto, jako oficjalni współpracownicy Narodowej Agencji, Programu Erasmus+ będą mogli brać udział w szkoleniach tematycznych, spotkaniach międzynarodowych oraz wybranych wydarzeniach organizowanych przez FRSE. Za każdy zaakceptowany  napisany tekst otrzymają wynagrodzenie pieniężne.

Poszukujemy

Mobilnym dziennikarzem może zostać student (preferowane kierunki:  filologia polska, dziennikarstwo), każdy kto pasjonuje się pisaniem i ma doświadczenie w tej dziedzinie. Dodatkowym atutem będzie znajomość tematyki edukacyjnej.

Mobilny dziennikarz powinien:

Rekrutacja

Aby zgłosić się do projektu:

Zdjęcie oraz tekst należy zamieścić bezpośrednio w formularzu on-line.

[highlights]Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1 kwietnia 2015 r.[/highlights]

Proces rekrutacji odbywa się dwuetapowo: w pierwszej fazie następuje analiza nadesłanych zgłoszeń oraz tekstów, a następnie rozmowa telefoniczna z wybranymi kandydatami.

O wynikach rekrutacji wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni w ciągu dwóch tygodni od zamknięcia naboru.

Osoby wybrane do projektu będę musiały podpisać:

 Współpracując z nami, będziesz mieć możliwość:

 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami projektu i warunkami rekrutacji.

Mobilni dziennikarze – informacje szczegółowe »

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]