Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji i Tydzień Alfabetyzacji w Europie

8 września na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji (International Literacy Day). W tym roku tematem przewodnim jest Umiejętność pisania i czytania a zrównoważone społeczeństwa (Literacy and Sustainable Societies).

Na stronie UNESCO czytamy, że umiejętność pisania i czytania jest kluczowym warunkiem zrównoważonego rozwoju. Jest ona także niezbędna do zdobywania wiedzy, umiejętności oraz rozwijania postaw i wartości niezbędnych do tworzenia zrównoważonych społeczeństw. W dniach 8-9 września w siedzibie UNESCO odbędzie się najważniejsze wydarzenie związane z Międzynarodowym Dniem Alfabetyzacji – Global Meeting on “Literacy and Sustainable Societies”, podczas którego czołowi eksperci będą dyskutować o powiązaniu alfabetyzacji ze zrównoważonym rozwojem oraz o koordynacji przyszłych działań na rzecz alfabetyzacji. Wręczone zostaną również UNESCO International Literacy Prizes przyznawane organizacjom i instytucjom wyróżniającym się na polu alfabetyzacji.

Więcej na temat Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji można znaleźć tutaj.

W Europie obchodzony jest Tydzień Alfabetyzacji (Literacy Week), który rozpoczyna się 8 września, czyli w Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji i potrwa do17 września, kiedy to w Brukseli odbędzie się jego uroczyste zakończenie. W całej Europie odbędzie się szereg wydarzeń promujących umiejętność pisania i czytania oraz przybliżających społeczeństwom problem niskich umiejętności w tym zakresie. Eksperci edukacji dorosłych zapraszają 8 września o godz. 13.00 do uczestnictwa w panelowej dyskusji online w języku angielskim poświęconej alfabetyzacji i jej roli na szczeblu krajowym oraz ogólnoeuropejskim. W dyskusji mogą uczestniczyć zarejestrowani użytkownicy platformy EPALE.

Alfabetyzację osób dorosłych należy rozumieć jako poprawę u osób dorosłych podstawowej umiejętności pisania, czytania, rozumienia i korzystania z niezbędnych we współczesnym świecie informacji oraz ich krytycznej oceny. Problem w skali światowej stanowi bowiem nie tylko analfabetyzm, lecz również niski poziom umiejętności czytania i pisania, który znacznie ogranicza możliwość niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie. Osoby o niskich umiejętnościach czytania i pisania mogą mieć problem ze zrozumieniem wszelkiego rodzaju instrukcji, dokumentów i bardziej złożonych tekstów czy zwykłej ulotki dołączonej do lekarstwa. Będą miały również trudności z napisaniem urzędowego pisma czy wyrażeniem pisemnie swojej opinii. Ocenia się, że w Europie 20% osób dorosłych nie dysponuje umiejętnością pisania i czytania na poziomie umożliwiającym pełny udział w życiu społecznym. Problem ten dotyczy również Polski. W związku z tym, konieczne jest podejmowanie inicjatyw na rzecz alfabetyzacji osób dorosłych oraz działań zwracających uwagę społeczeństw na tę kwestię.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]