Komisja Europejska zbada wpływ placówek edukacyjnych na rozwój kwalifikacji sportowych

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na wykonanie badania dotyczącegoKwalifikacji sportowych nabywanych za sprawą organizacji sportowych oraz (sportowych) placówek edukacyjnych”. Wnioski należy składać do połowy września.

Zaproszenie do składania wniosków skierowane jest do konsorcjów osób prawnych i fizycznych z krajów członkowskich UE oraz krajów trzecich posiadających odpowiednie umowy międzynarodowe z UE w dziedzinie prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne

Wybrane konsorcjum przeprowadzi badania, których celem będzie dostarczenie danych empirycznych na temat stanu kompetencji zawodowych osób działających czynnie w sporcie w odniesieniu do poszczególnych dziedzin. Ważnym zadaniem będzie przygotowanie modelu współpracy pomiędzy instytucjami z obszaru edukacji formalnej i nieformalnej w zakresie zdobywania kompetencji i uprawnień w sporcie.

Wybrane konsorcjum będzie również musiało znaleźć i przedstawić przykłady dobrej praktyki oraz zbadać sprawność stosowania takich narzędzi jak: ECVET, EUROPASS i Youthpass w systemie edukacji sportowej i działań organizacji sportowych.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2014 r.

Szczegółowe informacje wraz z całą dokumentacją znajdują się na stronach Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

Pytania odnośnie przetargu należy kierować na adres: EACEA-TENDER@ec.europa.eu lub faksem +32 2 292 13 34

 

Źródło: Komisja Europejska

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]