Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego gwarancją wysokiej jakości mobilności studentów i pracowników?

O znaczeniu mobilności dla jakości kształcenia oraz o kompetencjach społecznych nabywanych przez uczestników wymian 23 października w Warszawskim Centrum Zielna będą dyskutować uczestnicy seminarium pt: „Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego gwarancją wysokiej jakości mobilności studentów i pracowników?”. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Seminarium jest skierowane do prorektorów ds. kształcenia oraz uczelnianych koordynatorów programu Erasmus+. Udział w nim wezmą: dr Tomasz Saryusz-Wolski, dyrektor  Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej i ekspert w zakresie mobilności edukacyjnej oraz przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Parlamentu Studentów RP, Stowarzyszenia ESN Polska, a także Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Uczestnicy seminarium będą dyskutować o rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego, znaczeniu internacjonalizacji oraz efektów kształcenia poza uczelnią macierzystą. Ponadto w trakcie spotkania zostanie poruszony temat dotyczący Karty Erasmusa oraz wyzwań, jakie stoją przed placówkami, które ją otrzymały.

W spotkaniu udział wezmą również przedstawiciele polskich placówek wyróżnionych w ubiegłym roku w prestiżowych konkursach organizowanych przez Komisję Europejską: ECTS oraz Diploma Supplement Label (DS Label), czyli reprezentanci Politechniki Łódzkiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu oraz Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. W trakcie seminarium zostaną im wręczone certyfikaty ECTS Label oraz DS Label.

Certyfikat ECTS jest przyznawany uczelniom za poprawne stosowanie systemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) – narzędzia wspierającego organizację i zarządzanie procesem dydaktycznym. ECTS Label to prestiżowa nagroda, która umożliwia promocję uczelni w kraju i za granicą. W konkursie rozstrzygniętym w 2013 roku Komisja Europejska przyznała takie certyfikaty 25. europejskim uczelniom.

Drugi dokument, czyli certyfikat DS Label, przyznawany był szkołom wyższym, które wydają suplement do dyplomu bezpłatnie, w jednym z powszechnie stosowanych w Europie języków oraz zgodnie ze wzorem opracowanym wspólnie przez Radę Europy UNESCO i Komisję Europejską. W konkursie rozstrzygniętym w ubiegłym roku Komisja Europejska przyznała tego typu certyfikaty 90. europejskim uczelniom.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]