Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego – nowy konkurs wniosków

Ogłoszono warunki konkursu dla uczelni o przyznanie Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) na lata 2015-2020. Karta uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które uczelnia może realizować w programie Erasmus+ (np. wyjazdy stypendialne studentów i pracowników, udział w projektach typu „Partnerstwa strategiczne”, udział w projektach centralnych).

Termin składania wniosków upływa 22 maja 2014 r. do godz. 12:00.  
Przewiduje się, że wyniki oceny zostaną ogłoszone w październiku 2014 r.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursu oraz prezentacyjną wersją wniosku, aby zdążyć zgromadzić wymagane dane i informacje. Wniosek należy złożyć w formie formularza elektronicznego (eForm) do Komisji Europejskiej.

Informacje ogólne, przewodnik dla wnioskodawców, techniczne instrukcje wypełniania wniosku, wersja prezentacyjna wniosku

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym przygotowującym do złożenia wniosku o Kartę ECHE prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres he@erasmusplus.org.pl w terminie do 30 kwietnia br.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]