Językowa Wieża Babel

[vc_row][vc_column][vc_column_text]We wrześniu po raz kolejny obchodzimy Europejski Dzień Języków. Jednym z wydarzeń promujących wielojęzyczność i nauczanie języków obcych jest konferencja Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy, która odbędzie się 25 września 2017 roku.

Europejski Dzień Języków jednoczy prawie 800 milionów Europejczyków z 47 krajów wokół idei wielojęzyczności i różnorodności językowej. Idea ta jest wielkim wyzwaniem dla dydaktyków języków obcych. W Polsce, tak jak w innych krajach UE, podejmuje się wiele inicjatyw w celu podniesienia jakości i skuteczności nauczania języków. Pracują nad tym teoretycy i nauczyciele praktycy. Jednak oczekiwania wobec efektywności edukacji językowej cały czas rosną, a kadrze nauczycielskiej stawia się coraz wyższe wymagania. Tegoroczna konferencja organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji poświęcona będzie właśnie problematyce przygotowania nauczycieli języków do zawodu oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Warto przyjrzeć się dzisiejszym, stale rosnącym społecznym i zawodowym wymaganiom wobec nauczycieli. Od kadry pedagogicznej oczekuje się zaangażowania, pasji, doświadczenia w pracy z nowymi technologiami oraz kreatywności. O tym jak sprostać wymaganiom stawianym nauczycielom międzynarodowi eksperci będą rozmawiać na organizowanej przez FRSE konferencji.

Nie zabraknie także refleksji na temat perspektyw w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli języków w XXI wieku. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną osiągnięcia i materiały wypracowane przez różne instytucje: organizacje międzynarodowe (OECD, Rada Europy), szkoły wyższe, instytuty badań edukacyjnych, placówki doskonalenia zawodowego, stowarzyszenia i inne jednostki zajmujące się przygotowaniem nauczycieli do zawodu oraz ich doskonaleniem. Zostaną też przedstawione wyniki najnowszych badań empirycznych oraz implikacje tych wyników dla kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków. W trakcie konferencji odbędą się sesje plenarne oraz panele dyskusyjne, w czasie których wymienione zagadnienia omawiane będą zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Zachęcamy do rejestracji oraz do zapoznania się z programem wydarzenia!” style=”outline-custom” outline_custom_color=”#7791ca” outline_custom_hover_background=”#7791ca” outline_custom_hover_text=”#ffffff” align=”center” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fkonferencje.frse.org.pl%2Fedj2017||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Adresaci konferencji: nauczyciele języków obcych na każdym poziomie edukacji, nauczyciele akademiccy, glottodydaktycy, lektorzy i organizatorzy kursów językowych, twórcy i organizatorzy form doskonalenia zawodowego nauczycieli, krajowi i zagraniczni eksperci odpowiedzialni za kształt polityki językowej (zwłaszcza w odniesieniu do doskonalenia zawodowego nauczycieli), pracownicy dydaktyczni wydziałów neofilologicznych, organizatorzy egzaminów z języków obcych, nauczyciele języków obcych w grupach „niestandardowych”, nauczyciele języka polskiego jako obcego/drugiego, przedstawiciele placówek edukacyjnych (dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektorzy metodyczni szkół językowych), doktoranci i studenci kierunków filologicznych i pedagogicznych, beneficjenci programu Erasmus+.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]