Jesteś ekspertem lub ekspertką w dziedzinie młodzieży i lubisz opowiadać o swojej pracy? Edukacja pozaformalna nie jest Ci obca? To ogłoszenie jest dla Ciebie!

W dniach 4 – 8 października 2021 edukatorzy, trenerzy, facylitatorzy oraz inni zainteresowani edukacją pozaformalną spotkają się w portugalskim mieście Vila Nova de Gaia na XV Międzynarodowych Targach Narzędzi Edukacyjnych – XV International Tool Fair „Back to the Future”. Podczas tegorocznej edycji Targów skupimy się na wyzwaniach stojących przed pracownikami młodzieżowymi w kontekście zmieniającej się rzeczywistości oraz przyjrzymy się narzędziom pozaformalnej edukacji, które mogą poprawić jakość pracy z młodzieżą.

W oczekiwaniu na Targi już teraz w imieniu Centrum SALTO EuroMed oraz Portugalskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ zapraszamy ekspertów i praktyków pracy z młodzieżą do przesyłania zgłoszeń do udziału w tym wydarzeniu jako:

  1. Prezenterzy podczas wystąpień z serii „TF Talks” czyli mówcy motywacyjni, którzy specjalizują się w dziedzinie młodzieży. W tej edycji Targów poszukujemy w szczególności ekspertów specjalizujących się w wykorzystywaniu narzędzi cyfrowych w pracy z młodzieżą, radzeniu sobie z emocjami w kontekście pracy on-line oraz przenoszeniu działań do Internetu.

Szczegóły i sposób nadsyłania zgłoszeń na prezenterów TF Talks dostępne pod adresem: https://www.salto-youth.net/tools/call-for-trainers/call/international-tool-fair-xv-back-to-the-future-call-for-proposals-for-tf-talks.593/

  1. Trenerzy specjalizujący się w tematyce tegorocznych targów czyli pracy z młodzieżą w kontekście pracy on-line oraz wyzwań związanych z przeniesieniem działań do sieci, w tym aspektów związanych ze zdrowiem psychicznym oraz pracy z emocjami, a także wyzwań związanych ze zwiększaniem zaangażowania młodych osób w dbanie o środowisko. Zadaniem wybranych trenerów będzie przeprowadzenie dla uczestników Targów pogłębionych sesji warsztatowych („Tools to Explore”) na wybrany przez siebie temat.

Szczegóły i sposób nadsyłania zgłoszeń na trenerów Tools to Explore dostępne są pod adresem https://www.salto-youth.net/tools/call-for-trainers/call/international-tool-fair-xv-back-to-the-future-call-for-proposals-for-tool-to-explore.594/

Zgłoszenia na trenerów Tools to Explore oraz prezenterów TF Talks przyjmowane będą do 26.03.2021 r.

Jak się zgłosić? Wypełnij formularze dostępne na w/w stronach – Polska Narodowa Agencja Erasmus+ nie przyjmuje bezpośrednio zgłoszeń.

Przykłady TF Talks wygłoszone podczas poprzednich edycji Targów oraz przykłady narzędzi edukacji pozaformalnej, w tym narzędzi prezentowanych podczas sesji Tools to Explore dostępne są na stronie https://educationaltoolsportal.eu/.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]