Jak upowszechniać rezultaty projektów?

O tym jak dzielić się doświadczeniem i efektami swojej pracy, rozmawiali uczestnicy spotkania pt. „Jak upowszechniać rezultaty projektów?”. W wydarzeniu, które odbyło się 26 października w Warszawie, uczestniczyło ok. 100 osób. Spotkanie zorganizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Dotarcie do bardzo szerokiej grupy odbiorców z informacją o osiągniętych rezultatach, możliwość poznawania efektów osiągniętych przez innych, zmiana postrzegania danej instytucji przez społeczność lokalną oraz zwrócenie uwagi na osiągnięte sukcesy – to tylko kilka korzyści, które odnoszą organizacje upowszechniające rezultaty swoich projektów. Aby osiągnąć te cele, należy dobrze zaplanować swoje działania i dobrać odpowiednie narzędzia. O tym jak to zrobić, rozmawiali uczestnicy spotkania „Jak upowszechniać rezultaty projektów”, które odbyło się w ramach cyklu zatytułowanego „Na ważny temat”. W spotkaniu udział wzięło 100 osób. Wśród nich znaleźli się zarówno doświadczeni beneficjenci programów europejskich, jak również osoby po raz pierwszy realizujące projekt lub dopiero planujące złożenie wniosku.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem Natalii Mileszyk i Alka Tarkowskiego z Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, pt. „Otwarte licencje a upowszechnianie rezultatów projektów”. Wykładowcy opowiedzieli, czym są licencje Creative Commons oraz jak udostępniać materiały edukacyjne na otwartych licencjach. Wskazano również, że program Erasmus+ promuje otwarty dostęp do materiałów wytworzonych dzięki dofinansowaniu w ramach programu. Jego beneficjenci mają natomiast obowiązek publikować w sieci bezpłatnie materiały, które przygotowali w trakcie realizacji projektu.

Po zakończeniu części wykładowej uczestnicy spotkania podzieleni zostali na mniejsze grupy warsztatowe, prowadzone przez ekspertów FRSE. Członkowie każdej grupy rozwiązywali praktyczne zadania dotyczące upowszechniania rezultatów projektów, pracując na przygotowanych case study. Warsztaty składały się z czterech bloków tematycznych. Pierwszy z nich poświęcony został tematyce rezultatów – przede wszystkim problemowi prawidłowego definiowania rezultatów i odróżnienia rezultatów twardych od miękkich. Kolejny dotyczył narzędzi upowszechniania. Członkowie tego zespołu dyskutowali o wykorzystywanych przez siebie narzędziach, a także o dopasowywaniu ich do wybranej grupy docelowej. Uczestnicy trzeciego bloku zastanowili się, jakie działania należy podjąć, aby zapewnić trwałość wypracowanym rezultatom również po zakończeniu projektu. Czwarty blok tematyczny poświęcony został zagadnieniom dotyczącym ewaluacji projektu. Członkowie tej grupy zaplanowali ewaluację projektów zaproponowanych w ramach case study, dobierając narzędzia i projektując plan działań.

Uczestnicy szkolenia zgodnie uznali, że upowszechnianie rezultatów projektów to zagadnienie złożone i ważne. Dlatego też bardzo cenny był dla nich praktyczny charakter szkolenia – dzięki temu będą mogli zdobytą wiedzę wykorzystać podczas realizacji swoich projektów. Podkreślali również, że wymiana doświadczeń i przykłady dobrych praktyk to prawdziwa inspiracja na przyszłość.

[slideshare id=54639117&doc=warsztatyupowszechnianie26-151102112054-lva1-app6891]

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]