Jak rozwijać kompetencje zawodowe?

Ostatnia w tym roku konferencja z cyklu EDUinspiracje odbyła się 21 grudnia 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu. Spotkanie organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyła Minister Teresa Wargocka, prezentując kierunki zmian w systemie kształcenia zawodowego.

Podczas konferencji zostały przedstawione najważniejsze programowe obszary zmian proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oprócz Minister Teresy Wargockiej, Sekretarza Stanu MEN. W oficjalnym otwarciu konferencji EDUinspiracje wziął udział również Dyrektor Generalny FRSE dr Paweł Poszytek, prezentując narzędzia pomocowe i możliwości wsparcia w realizacji celów wynikających z założeń reformy systemu oświaty w Polsce. O potrzebach kształcenia zawodowego w regionie mówił z kolei Jarosław Jurzak, Członek Rady FRSE i Wicestarosta Oświęcimski, Małopolski Kurator Oświaty, Barbara Nowak, przedstawiła natomiast wyzwania stojące przed edukacją zawodową.

Dzięki warsztatom tematycznym uczestnicy konferencji EDUinspiracje mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy odnośnie priorytetów programu Erasmus+ w kontekście kształcenia i szkolenia zawodowego nauczycieli. Zaprezentowane zostały możliwości wsparcia oferowane przez program oraz sposoby tworzenia partnerstwa strategicznego między europejskimi instytucjami. Ważnym punktem warsztatów była również sesja tematyczna poświęcona nauczaniu języków obcych do celów zawodowych, w trakcie której uczestnicy poznali internetowe zasoby, jakimi dysponuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz kwartalnik „Języki Obce w Szkole”.

Konferencja adresowana do samorządów, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz innych pracowników placówek oświatowych i ośrodków doskonalenia zawodowego dała możliwość zapoznania się z nowymi technologiami w ramach programu eTwinning oraz z propozycją KE mającą na celu zwiększenie przejrzystości kwalifikacji i kompetencji zawodowych – z portfolio Europass. Omówione zostało również doradztwo edukacyjno-zawodowe Euroguidance  oraz narzędzia udostępnione na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W panelu dotyczącym innowacyjnych projektów edukacyjnych uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, w jaki sposób metoda projektowa może zachęcić uczniów do nauki zawodu oraz które przedsięwzięcia programowo i finansowo wspierane są przez FRSE. O świadomej i dobrowolnej pracy na rzecz osób, organizacji i instytucji dyskutowano z kolei w sesji tematycznej poświęconej zagadnieniu wolontariatu, który bardzo często w karierze zawodowej młodych ludzi staje się pierwszym krokiem na rynku pracy. Projekt Wolontariat Europejski (EVS) to kolejna propozycja programowa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i jednocześnie jeden z przykładów dobrych praktyk, który podczas konferencji EDUinspiracje przedstawili eksperci Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]