Jak przygotować ucznia do życia w społeczeństwie?

Około 250 osób reprezentujących instytucje oświatowe, w tym dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele kadry zarządzającej placówkami edukacyjnymi, wzięło udział w trzeciej konferencji z cyklu EDUinspiracje. Wydarzenie odbyło się 24 października w Jeleniej Górze.

EDUinspiracje to cykl konferencji regionalnych, których celem jest pokazanie, w jaki sposób skutecznie i efektywnie można wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych.
–Podczas spotkań odbywających się w ramach tego cyklu chcemy pokazać, jak w praktyczny sposób można realizować działania w tych obszarach pracy szkoły, których dotyczy reforma edukacji – wyjaśnia dr Paweł Poszytek dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Jak zapowiadają organizatorzy, spotkania z cyklu EDUinspiracje będą odbywać się w kilkutygodniowych odstępach. Najbliższe będzie miało miejsce 8 listopada br. w Grudziądzu.

Konferencję w Jeleniej Górze otworzyli: poseł na Sejm VIII kadencji Marzena Machałek, dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk oraz dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek. W swoich wystąpieniach przybliżyli obszary planowanych zmian w edukacji, ich cele oraz priorytety. – Należy cały czas pamiętać o tym, że najważniejszy jest uczeń oraz to jak go przygotujemy do życia i funkcjonowania w społeczeństwie oraz w rodzinie. Miejscem, w którym powinno się przygotować dzieci do pełnienia tych funkcji, jest przecież szkoła – podsumowała poseł na Sejm VIII kadencji Marzena Machałek.

Realizacji tych założeń służyły merytoryczne sesje warsztatowe prowadzone przez ekspertów w sześciu obszarach: „Wolontariat i współpraca szkoły z NGO”, „Doskonalenie zawodowe nauczycieli”, „Języki obce”, „Innowacyjne projekty edukacyjne – Ucz się i baw”, „Współpraca szkoły z samorządem terytorialnym” oraz „Innowacje pedagogiczne i nauczanie programowania – eTwinning”. Uczestnicy spotkania mieli okazję do pogłębienia swojej wiedzy i doskonalenia warsztatu w realizacji tak istotnych zadań, jak rozwijanie kompetencji językowych uczniów, motywowanie najmłodszych uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy, zachęcanie młodzieży do angażowania się w wolontariat. Regionalne spotkanie to również okazja do tego, aby zastanowić się nad tym, jakie działania edukacyjne podjąć w wybranym województwie we współpracy z samorządem terytorialnym oraz jakie cele można osiągnąć, realizując unijne projekty edukacyjne. Instytucje oraz organizacje z województwa dolnośląskiego bardzo chętnie angażują się w takie inicjatywy.

W 2015 r. w ramach Erasmus+ dofinansowanych zostało 118 projektów realizowanych przez dolnośląskie podmioty. Uniwersytet Wrocławki w ubiegłym roku zrealizował aż 356 mobilności pracowników. Uczelnię wyprzedził jedynie Uniwersytet Warszawski, który zorganizował 365 wyjazdów.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]