Jak kształcić przyszłych pracowników?

Odporni na stres, łatwo nawiązujący kontakty, zaangażowani, profesjonalni, chętni do współpracy, kompetentni  takie osoby są najbardziej cenione na rynku pracy. O tym dlaczego tak trudno znaleźć dziś idealnego pracownika oraz jak radzić sobie z takimi trudnościami dyskutowali uczestnicy konferencji pt. „Kształcenie i szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów”.

Rośnie odsetek pracodawców, którzy mają trudności z pozyskiwaniem pracowników o wymaganych kompetencjach. W 2014 r. aż 43 % pracodawców przyznało, że konieczne jest podniesienie umiejętności ich pracowników (PARP i Uniwersytet Jagielloński 2015).  Wśród najbardziej pożądanych kompetencji, które wskazali zatrudniający, znalazły się: zdolności organizacyjne, profesjonalizm i umiejętności interpersonalne. O tym, jak podnosić umiejętności osób poszukujących pracy, dyskutowali uczestnicy konferencji Kształcenie i szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów”, która odbyła się 5 grudnia w Warszawie. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Partnerami merytorycznymi konferencji zostały: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kompetentni i odporni na stres

Uczestnicy spotkania  jednogłośnie stwierdzili, że przed szkoleniami i kształceniem zawodowym, z którego skorzystała prawie połowa przedstawicieli siły roboczej w Europie,

stoi dziś wiele nowych wyzwań. – W Polsce aż 30 proc. absolwentów szkół zawodowych nie podejmuje pracy lub podejmuje w innym zawodzie niż wyuczony.  Dlatego trzeba dopasować kompetencje do potrzeb rynku pracy – postulowała, otwierając konferencję, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresa Wargocka. Odpowiedzią na to wyzwanie ma być m.in. nowy tym szkoły zawodowej. – Szkoła branżowa ma wyposażyć przyszłych fachowców w wiedzę oraz umiejętności interpersonalne. Przyszłość jest bowiem bardzo blisko, dlatego musimy być gotowi na wszystkie wyzwania – podsumowała Sekretarz  Stanu.

Wśród najbardziej pożądanych na rynku pracy umiejętności interpersonalnych, na które uwagę zwróciła minister, znalazły się odporność na stres, umiejętność komunikowania się oraz pracy w grupie.

Wsparcie na wyciągnięcie ręki

Narzędziem, które pomaga rozwijać kompetencje miękkie oraz dopasować umiejętności pracowników do oczekiwań pracodawców, jest największy unijny program edukacyjny Erasmus+. – Dzięki niemu uczniowie oraz nauczyciele wyjeżdżają za granicę, gdzie nabywają potrzebne umiejętności – wyjaśniał dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Krzysztof Świerk. Program funkcjonuje od 2014 r. Od samego początku budzi bardzo duże zainteresowanie. Jest dostępny niemal dla wszystkich dla wszystkich. – Erasmus + jest narzędziem, które jest na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko chcieć z niego skorzystać – zachęcała podczas konferencji Aleksandra Ścibich-Kopic, dyrektor programu Erasmus+. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która zarządza programem, nie tylko wspiera beneficjentów podczas realizacji projektów, ale również upowszechnia dobre praktyki. Dzięki temu z wypracowanych rezultatów może korzystać wiele podmiotów działających na rzecz rozwoju edukacji.

Kolejne mechanizmy, które wspierają rozwijanie kompetencji oraz zdobywanie wiedzy, przedstawił szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grzegorz Kądzielawski. ­– Resort nauki oferuje dziś takie narzędzia jak „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, SOWA, czyli Strefa Odkrywanie Wiedzy Aktywnej oraz DIALOG, którego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej – wyjaśnił Grzegorz Kądzielawski.

Nowa unijna inicjatywa

W konferencji pt. „Kształcenie i szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów” uczestniczyli również dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek, dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Anna Świebocka-Nerkowska, ekspert – badacz, politolog, polityk społeczny Irena Wolińska, prezes zarządu ZDZ Katowice Jacek Kwiatkowski.

Konferencja „Kształcenie i szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów” rozpoczęła Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce. To nowa inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu promocję kształcenia i szkoleń zawodowych. W ramach Tygodnia Umiejętności zorganizowano szereg spotkań, podczas których uczestnicy prezentowali swoje działania, dzielili się innowacyjnymi pomysłami, a także przedstawiali rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z tego sektora edukacji.

Obchody rozpoczęły się 5 grudnia oficjalnym otwarciem w Brukseli i trwały do 9 grudnia.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronatem medialnym konferencję objęło czasopismo „My Zawodowcy”.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]